หัวข้อข่าว
เดือน ปี

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน 2563
•ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 (38) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลป... รายละเอียด...>>
•สลก. ร่วมรับพระราชทาน ส.ค.ส. จาก จ.ภ. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 63 (3) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับพระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จาก สมเ... รายละเอียด...>>
•สลก. ร่วมกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 (69) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประกอบกิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้น... รายละเอียด...>>
•ร่วมพิธี กษ. ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 (48) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... รายละเอียด...>>
•เข้ารับมอบขนมเค้กพระราชทานจาก ส.ธ. เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 63 (68) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับมอบขนมเค้กพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ... รายละเอียด...>>