หัวข้อข่าว
เดือน ปี

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน 2563
•จัดจุดลงนามนามถวายพระพร ส.ธ. เฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา (8) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการจัดจุดลงนามนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรั... รายละเอียด...>>
•ปส. ห่วงใย พด. ดูแลฆ่าเชื้อป้องกัน COVID–19 (1) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์... รายละเอียด...>>