หัวข้อข่าว
เดือน ปี

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน 2563
•เป็นสักขีพยาน พด. ร่วมมือ บจธ. ใช้แผนที่สนับสนุนงานพัฒนาประเทศ (16) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้แผนที่ และข้อมูลทางแผนที่ ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ สถ... รายละเอียด...>>