หัวข้อข่าว
เดือน ปี

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน 2561
•ร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน (12) สำนักงานเลขานุการกรม โดย นายพีรวัฒน์ กุญจร ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ได้รวบรวมข้อมูลราคาวัสดุสำนักงานและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานก... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบังคับสมาคมวันดินโลก ครั้งที่ 1/2561 (7) นายสุจินต์ นิลประดับเเก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบังคับสมาคมวันดินโลก ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผ... รายละเอียด...>>
•ร่วมตรวจความพร้อมการจัดงาน”มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา (7) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว ร่วมลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมการจัดงาน”มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา และพิ... รายละเอียด...>>
•ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี (2) นายพีรวัฒน์ กุญชร ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ CESRA (8) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in As... รายละเอียด...>>
•ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก 2561 (9) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี พ.ศ.2561 เข้าประชุมหารือและดูสถานที่ในก... รายละเอียด...>>
•ร่วมกิจกรรม โครงการ "พด. ร่วมใจทำบุญตักบาตร ชำระจิตใจ ใฝ่ในคุณธรรม" (6) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ "พด. ร่วมใจทำบุญตักบาตร ชำระจิตใจ ใฝ่ในคุณธรรม" สืบสานประเพณี วิถีแห่งชาวพุ... รายละเอียด...>>
•เข้าประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (5) นายสุจินต์ นิลประดับเเก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ซึ่ง... รายละเอียด...>>