หัวข้อข่าว
เดือน ปี

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน 2565
•พด. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (47) นายพีรวัฒน์ กุญจร ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วา... รายละเอียด...>>
•ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (74) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้... รายละเอียด...>>
•ลนก. ร่วมประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 65 (49) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ... รายละเอียด...>>
•ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (59) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร... รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลก ปี 65 (1/65) (37) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ในฐานะประธานคณะทำงานคณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลก ปี 2565 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางกรียาภร... รายละเอียด...>>
•ลนก. ร่วม กำหนดขอบเขตของงาน ขับเคลื่อนวันดินโลก ปี 2565 1/65 (67) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ในฐานะรองประธานกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานขับเคลื่อนวันดินโลก ปี 2565 พร้อมด้วย นายบัญฑิต จันทรัตน์ ผ... รายละเอียด...>>
•ร่วมส่งเสริม หม่อนไหม สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ตลาดยุคใหม่ (83) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวั... รายละเอียด...>>