หัวข้อข่าว
เดือน ปี

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน 2562
•ร่วมอวยพรและรับพรอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 (7) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 น... รายละเอียด...>>
•ลนก. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (6) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน นำโดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์โส... รายละเอียด...>>
•พด.คึกคักร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" (13) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานกับ กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายกรมพัฒนาที่ดินและกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักจัดงานครั้งนี้ โดยมี นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุ... รายละเอียด...>>
•สลก. ร่วมประกอบกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 (21) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัท... รายละเอียด...>>