หัวข้อข่าว
เดือน ปี

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน 2566
•ลนก. ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมดินโลก (49) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมดินโลก ผ่านระบบ Video Conference Application Zoom โดยมีดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นนาย... รายละเอียด...>>
•ลนก. ร่วมรับฟังเสวนา “ผสานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050” (25) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมรับฟังเสวนา เรื่อง “สานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050” ผ่านระบบ Video Conference Application Zoom จัด... รายละเอียด...>>
•พด. ร่วมงานวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี (61) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี ในงานวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เทเวศร์) ถ... รายละเอียด...>>
•ลนก. ร่วมเปิดงานส่งเสริม-สร้างการรับรู้ตลาดสินค้าเกษตร-หม่อนไหม (65) วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดสินค้าทา... รายละเอียด...>>