หัวข้อข่าว
เดือน ปี

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน 2562
•พด. ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ส.ก. (8) ข้าราชการจากสำนักเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมถวายพานพุ่มอันเป็นเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ... รายละเอียด...>>
•สัมมนา ฟังความเห็น ร่าง พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (38) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...” โดยมีวัตถุประสงค์... รายละเอียด...>>
•สลก. ร่วมจิตอาสา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เฉลิมพระชนมพรรษา (21) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศ... รายละเอียด...>>
•ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ส.ก. และ ส.ส. (19) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิ... รายละเอียด...>>