0001/2562: ติวเข้ม ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ 4ดี นำร่องเกษตรอีสานไร้เคมี สู่ผลผลิตดีระดับสากล(6) 11/3/2562
0013/2562: หารือจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน(5) 8/3/2562
0015/2562: ติดตามงานพัฒนาที่ดิน ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์(6) 6/3/2562
0004/2562: "มันอินทรีย์" ตอบโจทย์รัฐ ยกระดับ สู่ออร์แกนิกสากล(5) 5/3/2562
0003/2562: ตั้งกลุ่มพัธมิตรฯ หนุนงานวิจัยดิน(3) 5/3/2562
0014/2562: จี้สางปัญหาชะล้างพังทลายหน้าดิน(3) 5/3/2562
0011/2562: ฝึกอบรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ(4) 1/3/2562
0012/2562: ขันนอตกรมพัฒนาที่ดินตั้งทีมลุยสกัดปัญหาชะล้างหน้าดินพัง(4) 1/3/2562
0002/2562: แนะไถกลบตอซังข้าวโพดฤดูเก็บเกี่ยว(4) 28/2/2562
0001/2562: ขับเคลื่อนสัมมาชีพต้นแบบสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์(4) 27/2/2562
0010/2562: บรรยายพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย(4) 27/2/2562
0001/2562: สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอ่างเก็บน้ำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พะเยา(2) 27/2/2562
0001/2562: ทุ่ม 1.3 พันล. ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน ใช้กลไก "สหกรณ์" ผลิตปุ๋ยใช้เอง(3) 26/2/2562
0009/2562: เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ เปิดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในพระราชูปถัมภ์(8) 14/2/2562
0008/2562: ลงพื้นที่บ้านโป่งแยง แนะการตลาดและการขนส่ง(8) 13/2/2562
0007/2562: พบเกษตรกร บ้านเหล่าฝ้าย กลุ่มปลูกฮัก แตงโมอินทรีย์(9) 11/2/2562
0006/2562: ร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาภาครัฐ 4.0 ปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล(24) 24/1/2562
0005/2562: ติดตามการบริหารจัดการน้ำ บ้านหนองแต้ ขอนแก่น(20) 23/1/2562
0002/2562: ตรวจเยี่ยมการพัฒนาที่ดิน บ้านคลองขามเหนือ จ.ตรัง(18) 17/1/2562
0004/2562: มอบนโยบาย พัฒนา CESRA(19) 15/1/2562
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 116 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 >>