0002/2562: ตรวจเยี่ยมการพัฒนาที่ดิน บ้านคลองขามเหนือ จ.ตรัง(6) 17/1/2562
0004/2562: มอบนโยบาย พัฒนา CESRA(4) 15/1/2562
0003/2562: "ธนาคารปุ๋ยอินทรี่ย์" ฉลุยตอบโจทย์ หนุนเกษตรกรแปลงวัสดุเหลือใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ(8) 8/1/2562
0002/2562: พด.ร่วม กษ. ทำบุญตักบาตรปีใหม่(6) 8/1/2562
0001/2562: พด.ภูเก็ต เปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา(6) 4/1/2562
0001/2562: 8 หน่วยงาน ร่วมมือบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน(11) 3/1/2562
0085/2561: วันดินโลก "เที่ยวฤดูหนาวเขาชะงุ้ม"(5) 31/12/2561
0005/2561: พระโอวาท "พระสังฆราช" เฉลิมฉลองวันดินโลก น้อมรำลึก ร.9(4) 21/12/2561
0047/2561: พด. พร้อมพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง(4) 17/12/2561
0046/2561: "หมอดินน้อย" พัฒนาการเกษตรยุคใหม่(3) 15/12/2561
0021/2561: ภาคีดินโลก หนุนประเทศไทย ส่งเสริมจัดการดินอย่างยั่งยืน เปิดศูนย์วิจัยดินแห่งแรกของโลก(5) 14/12/2561
0020/2561: วันดินโลก 2561 ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ(5) 14/12/2561
0084/2561: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ปลูกเบเบี้ฮ่องเต้ อโวคาโด้ ส่งเสริมรายได้เกษตรกรเชียงใหม่(6) 14/12/2561
0011/2561: เยี่ยมเครือข่ายหมอดินน้อย เชียงใหม่(2) 14/12/2561
0010/2561: เยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง(3) 13/12/2561
0083/2561: "หมอดินน้อย" สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรยุคใหม่เน้นปุ๋ยอินทรีย์คืนชีวิตให้แก่ดิน(8) 13/12/2561
0081/2561: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตั้งเป้าหนุนปลูกผักอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา(4) 11/12/2561
0009/2561: พด. ติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง พร้อมสานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อความกินกีอยู่ดีของเกษตรกร(3) 11/12/2561
0006/2561: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา(2) 10/12/2561
0004/2561: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา(1) 10/12/2561
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 115 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 >>