ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ประเภท
หัวข้อข่าว
เลขที่ข่าว เช่่น 0153/2555
เดือนตีพิมพ์
ปีตีพิมพ์
   

ขอดูข่าวทั้งหมด

ผลคำสั่งค้นหา : ทั้งหมด เรียงตามเลขที่ล่าสุด
จำนวน : 2486 รายการ
เลขที่ ข่าวเรื่อง วันที่ตีพิมพ์
0042/2560: พด. ระบุโครงการ Zoning by Agri-Map มีเกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนการผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและการใช้ดินอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าตรวจสอบสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ต่อไป(106) 21/8/2560
0042/2560: ทำเองได้หายจน : แปลงสาธิตนาข้าวอินทรีย์ ขาวดอกมะลิ 105(51) 29/7/2560
0042/2560: พด.สนิงนโยบาย 4.0 ขับเคลื่อนภาคเกษตรสนับสนุนใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมลดต้นทุน(68) 3/4/2560
0041/2560: ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบาย กษ.(73) 27/3/2560
0041/2560: แปดล้านเกล้ากล้าหญ้าแฝก เชียงใหม่ ถวายพ่อของแผ่นดิน(50) 18/8/2560
0041/2560: แปดล้านเกล้ากล้าหญ้าแฝกฉะเชิงเทราถวายพ่อของแผ่นดิน(53) 11/7/2560
0041/2560: "ณรงค์ กลิ่นถือศีล" เกษตรกรต้นแบบข้าวอินทรีย์ "สมาร์ท ฟาร์มเมอร์" จังหวัดนครปฐม(60) 3/4/2560
0040/2560: กระทรวงเกษตรฯ จับมือ กองทัพบก เพื่อใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกัน(47) 12/8/2560
0040/2560: พัฒนาระบบแผนที่เกษตร Agri-Map Online เพื่อความทันสมัย ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว(69) 24/3/2560
0040/2560: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง ขานรับนโยบายรัฐตามแนวทาง PGS(79) 28/3/2560
0039/2560: พด. ร่วมมือ ไต้หวัน หารืออนุรักษ์ดินและน้ำ(63) 24/3/2560
0039/2560: ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบาย กษ.(73) 27/3/2560
0039/2560: ส่งเสริมปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(44) 7/8/2560
0039/2560: ดิน-น้ำ-ลม-ป่า : หนุนตั้นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต(61) 28/6/2560
0038/2560: จ.สกลนคร ราษฎรเข้าใจ งานพัฒนาแหล่งน้ำบ้านหินกอง(54) 22/6/2560
0038/2560: เกษตรกร "ตากใบ" โชว์ผลสำเร็จ พลิกดินเปรี้ยวด้วยการแกล้งดิน(81) 27/3/2560
0038/2560: เกษตรกรตากใบ พลิกฟื้นดินเปรี้ยวด้วยแนวทางแกล้งดิน(63) 24/3/2560
0038/2560: พด. ร่วม 2 สมาคม เปิดโอกาสให้นักวิชาการแชร์ผลงานวิจัย พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย เพื่อก้าวสู่เกษตร 4.0(48) 5/8/2560
0037/2560: ฝึกอบรมพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา(51) 27/7/2560
0037/2560: พัฒนาที่ดินเขต 12 ชวนเรียนรู้งานแก้ปัญหาดิน และเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์ฯ พิกุลทอง(79) 22/3/2560
หน้าที่ 30 จากทั้งหมด 125 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 >>