ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ประเภท
หัวข้อข่าว
เลขที่ข่าว เช่่น 0153/2555
เดือนตีพิมพ์
ปีตีพิมพ์
   

ขอดูข่าวทั้งหมด

ผลคำสั่งค้นหา : ทั้งหมด เรียงตามเลขที่ล่าสุด
จำนวน : 2520 รายการ
เลขที่ ข่าวเรื่อง วันที่ตีพิมพ์
0154/2560: แถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี 2560(55) 4/12/2560
0153/2560: เตรียมความพร้อมรับเสด็จทอดพระเนตรแปลงสาธิต เชียงใหม่(49) 28/11/2560
0152/2560: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถิติเกี่ยวข้องกับการวางแผนการทดลองวิจัย(51) 23/11/2560
0151/2560: เสด็จพระราชดำเนินทอดพระผลการดำเนินงานเกษตรกรรม รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า(46) 21/11/2560
0150/2560: 7 หน่วยงาน ร่วมมือบริหารจัดการพื้นที่เกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ(56) 8/11/2560
0149/2560: การประชุมเตรียมดำเนินงาน วันดินโลก 60(52) 7/11/2560
0148/2560: ร่วมมือบริหารจัดการพื้นที่เกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 7 หน่วยงาน(49) 6/11/2560
0147/2560: ปิดการตรวจสอบโครงการพืชปุ๋ยสด ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 59/60 ด้านการผลิต(50) 3/11/2560
0146/2560: ติดตามแปลงเกษตรแพร่ โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่(75) 2/11/2560
0145/2560: ตรวจพื้นที่ เตรียมเทิดพระเกียรติ ร. 9 วันดินโลก 60(61) 24/10/2560
0144/2560: ปรับปรุงพื้นที่เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบช่วงพระราชพิธี(63) 23/10/2560
0143/2560: เปิดที่ทำการพัฒนาที่ดินน่านแห่งใหม่(61) 20/10/2560
0142/2560: เปิดพิพิธภัณฑ์ดิน สพข. 7 จ.น่าน(57) 19/10/2560
0141/2560: ตรวจเยี่ยมหมอดินนราธิวาส(59) 18/10/2560
0140/2560: ประชุมเตรียมงานวันดินโลก 2560(57) 17/10/2560
0139/2560: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมอนุรักษ์ดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย(60) 13/10/2560
0138/2560: เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(73) 12/10/2560
0137/2560: ติดตามงานเกษตรทฤษฎีใหม่สุพรรณบุรี(94) 10/10/2560
0136/2560: ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสุโขทัย(78) 9/10/2560
0135/2560: ความก้าวหน้า เกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่(69) 4/10/2560
หน้าที่ 22 จากทั้งหมด 126 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 >>