ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ประเภท
หัวข้อข่าว
เลขที่ข่าว เช่่น 0153/2555
เดือนตีพิมพ์
ปีตีพิมพ์
   

ขอดูข่าวทั้งหมด

ผลคำสั่งค้นหา : เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2560
จำนวน : 11 รายการ
เลขที่ ข่าวเรื่อง วันที่ตีพิมพ์
0143/2560: เปิดที่ทำการพัฒนาที่ดินน่านแห่งใหม่(1) 20/10/2560
0142/2560: เปิดพิพิธภัณฑ์ดิน สพข. 7 จ.น่าน(1) 19/10/2560
0141/2560: ตรวจเยี่ยมหมอดินนราธิวาส(1) 18/10/2560
0140/2560: ประชุมเตรียมงานวันดินโลก 2560(4) 17/10/2560
0139/2560: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมอนุรักษ์ดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย(3) 13/10/2560
0138/2560: เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(10) 12/10/2560
0137/2560: ติดตามงานเกษตรทฤษฎีใหม่สุพรรณบุรี(12) 10/10/2560
0136/2560: ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสุโขทัย(9) 9/10/2560
0135/2560: ความก้าวหน้า เกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่(10) 4/10/2560
0134/2560: สัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสร้างด้วยแผนแม่บทภูมิศาสตร์สารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2560(12) 3/10/2560
0100/2560: ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(6) 2/10/2560
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1