คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570003
มีวิทยากรบรรยายหรือไม่

                   หากท่านต้องการวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ติดต่อสอบถามกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน โทร. 02-562-5138 หรือเบอร์ภายใน 5138 กรมพัฒนาที่ดินมีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดินโดยเฉพาะคอยบริการให้ความรู้กับทุกท่าน

เลือกหัวข้อใหม่