คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570002
การเปิดบริการในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดิน

                   วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์

เลือกหัวข้อใหม่