เอกสารเล่มที่ 070525550014
จัดการไร่นาสวนผสมแบบหมอดินวัยเกษียณ รัตน์ จาสมุทร ...ง่ายทุนต่ำ ประหยัดแรงงาน ลดสารเคมี

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 31/52
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           คำถามที่เกิดขึ้นในใจของเกษตรกรหลายคนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น คือจะทำอาชีพเกษตรกรรมอย่างไร ถ้าเรี่ยวแรงเริ่มถดถอยลงเมื่อเข้าสู่วัยชรา รัตน์ จาสมุทร อาจมีคำตอบที่พอเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรวัยเกษียณได้
           ติดต่อศึกษาดูงานหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ รัตน์ จาสมุทร ได้ที่หมู่ที่ 5 บ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.084 8035754 ส่วนรายละเอียดสารเร่งพด. สามารถติดต่อได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053 706165
เลือกหัวข้อใหม่