เอกสารเล่มที่ 070525550013
เกษตรกรดีเด่น และ แฝกทองคำ 2 รางวัลอันทรงเกียรติ ของหมอดินเมืองเพชร

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 26/52 มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           “ไม่ได้คิดประกวดหรือแข่งกับใคร คิดว่าทำอย่างไรให้ครอบครัวอยู่ได้” สุภาวดี ปิยนุสรณ์ บอกถึงจุดหมายหลักของการเปลี่ยนจากทำนามาทำสวนผสมซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไร นอกจากพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในครอบครัว แต่วันนี้เธอกลับได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและกลายเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
           สุภาวดี บอกว่า “หากต้องการดูงานติดต่อได้ตลอด เมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วมีความรู้สึกเหมือนเป็นหน้าที่ เรามีหน้าที่แล้วต้องทำ ทำให้ดีที่สุด ทำดีให้ในหลวง” ติดต่อ สุภาวดี ปิยนุสรณ์ ได้ที่ หมู่2 บ.บางเค็ม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โทร.032 447 753, 081 190 2539
เลือกหัวข้อใหม่