เอกสารเล่มที่ 070325550020
ส้มโออินทรีย์ จากปุ๋ยอินทรีย์สารเร่ง ซุปเปอร์พด. ต้นทุนต่ำ ผลผลิตไม่แพ้เคมี

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           ส้มโอ พันธุ์ขาวแตงกวา ไม้ผลชนิดหนึ่งที่เกษตรกร บ.ห้วยเข้ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นิยมปลูกกันมาก ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักในการเพิ่มผลผลิต แต่สวนผสมของ สอาด ปานพิม ที่ปลูกส้มโอประมาณ 8 ไร่ กลับใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก ด้วยความเชื่อมั่นว่าปุ๋ยอินทรีย์สามารถให้ผลผลิตได้ไม่ต่างจากปุ๋ยเคมี ทั้งยังสามารถฟื้นสภาพดินให้ดีขึ้นได้
           ติดต่อ สอาด ปานพิม เพื่อขอคำแนะนำหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ที่ 51 ม.10 บ.ห้วยหนามเข้ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทร.084 9512254 ส่วนสารเร่งซุปเปอร์พด. ติดต่อขอข้อมูลและขอรับได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือที่ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.02 5798515
เลือกหัวข้อใหม่