เอกสารเล่มที่ 070325550019
วิทยากรหมอดินปากน้ำโพ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           หลังจากที่สังเกตว่านาข้าว 10 ไร่ ที่ทดลองใส่มูลสุกร จำนวน 5 ตัน ลงไป ข้าวมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่านาข้าวอีก 50 ไร่ ที่ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวทำให้ อนันต์ สดวกดี เริ่มสนใจศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างจริงจัง อนันต์ เล่าถึงอดีตว่า “เมื่อก่อนทำนา ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก ได้มีโอกาสไปดูงานเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ก็สนใจ เพราะคิดว่าสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ในแปลงนาสาธิตก็เห็นว่าข้าวเขียวดี แรกๆมาทดลองทำใช้เองไม่ค่อยดีเท่าไร เพราะใส่ปุ๋ยเคมีมานานแล้ว แต่แปลงนา 10 ไร่ ติดถนน ทดลองใส่มูลสุกรลงไปปรากฏว่าข้าวดีขึ้น จึงคิดว่าปุ๋ยอินทรีย์น่าจะดีต่อดินและพืช ต้องหาทางศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพไว้ใช้”
           ผู้สนใจสามารถขอคำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก อนันต์ สดวกดี ได้ที่ 159/2 ม.3 บ.ดงมัน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โทร.087 8423488 ส่วนสารเร่งซุปเปอร์พด.1 2 และ3 สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02 5798515
เลือกหัวข้อใหม่