เอกสารเล่มที่ 070325550018
สุริวงศ์ แห้วเพ็ชร เปลี่ยนกากอ้อย เป็นปุ๋ยหมัก คุณภาพดี

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           หลังจากเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ สุริวงศ์ แห้วเพ็ชร ใช้ความรู้ที่เล่าเรียนมาทำงานอยู่ในโรงงานที่กรุงเทพ โดยคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งจะต้องกลับมาทำงานที่บ้านเกิด ใน ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สุริวงศ์ เล่าว่า “เมื่อ โรงงานน้ำตาลตั้งขึ้นที่ตำบลทัพหลวง ก็ตัดสินใจกลับมาทำงานที่นี่ เพราะอยู่กรุงเทพไม่เหมือนอยู่ที่บ้าน ได้อยู่กับครอบครัวและที่บ้านก็มีพื้นที่ทำการเกษตรอยากกลับมาทำการเกษตรด้วย”
           หากต้องการความรู้เพิ่มเติม หรือทดลองนำปุ๋ยหมักไปใช้ก็สามารถติดต่อ สุริวงศ์ แห้วเพ็ชร ได้ที่ บ้านเลขที่ 9 ม.12 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เลือกหัวข้อใหม่