เอกสารเล่มที่ 070225550027
เรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ศึกษาเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน กับหมอดินอาสาดงพระราม ปราจีนบุรี

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 21/2552
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           “เพราะไม่รู้จักพอเพียงกิจการโรงสีข้าวจึงขาดทุน ตั้งหลักแทบไม่ได้และไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไร” บุญสืบ เดชสอน เล่าให้ฟังถึงอดีตที่ประสบความล้มเหลว แต่เมื่อเริ่มได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆ รวมทั้งแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงจากสื่อต่างๆ บุญสืบ เชื่อว่าหากมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้และนำมาปฏิบัติได้จะสามารถกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้ง            สนใจศึกษาเรียนรู้ ดูงาน หรือขอคำแนะนำ ติดต่อ บุญสืบ เดชสอน ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. 086 143 0995, 037 046 252
เลือกหัวข้อใหม่