เอกสารเล่มที่ 070225550026
หมอดินป่าซาง ผลิตลำไยนอกฤดูกาล ลดการใช้สารเคมี ด้วยสารเร่ง พด.

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 18/2552
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           ปัจจุบันผู้ปลูกลำไยได้ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต(KClO3) ชักนำให้ต้นลำไยออกดอก เพื่อผลิตลำไยนอกฤดูกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งปริมาณการใช้สารชนิดดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่ามีเกษตรกรบางส่วนใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเกิน 1 เท่าของอัตราแนะนำ เนื่องจากมีความเชื่อว่าการให้สารในอัตราสูงจะทำให้ลำไยออกดอกได้ดีแต่ผลที่ได้กลับพบว่า การใช้สารในอัตราสูงกว่าคำแนะนำมีผลทำให้การออกดอกลดลง 30-40% ขณะเดียวกันยังทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และยังมีสารเคมีตกค้างในดินด้วย หากใช้ปริมาณมากติดต่อกันหลายปีจะทำให้ต้นลำไยมีปัญหา เช่น ต้นทรุดโทรมเร็ว หรือเกิดอาการใบเหลืองแล้วแห้งตาย
           ติดต่อดูงาน ขอคำแนะนำหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ หมอดินอาสาอินทอง หล่อเถิน ได้ที่ 138 ม.1 บ.หนองสร้อย ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทร.086 912 3914 ส่วนข้อมูลรายละเอียดของสารเร่งพด. ต่างๆ ติดต่อได้ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.02 579 8515
เลือกหัวข้อใหม่