เอกสารเล่มที่ 070225550025
หมอดินเมืองรถม้า ธนาเดช ชัยยะสมุทร นักทดลองเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาล

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 17/2552
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           นับเป็นเวลา 21 ปีกับอาชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ธนาเดช ชัยยะสมุทร ตัดสินใจหันหลังให้กับการทำงานประจำที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะหันมาประกอบอาชีพเกษตรกร ที่บ้านทราย หมู่ที่ 4 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเดินทางตามความต้องการของตนเองที่เคยตั้งใจไว้ว่าจะทำให้การเกษตรไทยได้พัฒนาขึ้น            ต้องการศึกษาดูงาน หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับ หมอดินธนาเดช ชัยยะสมุทร โทร.054 320 312, 089 8381301 หรือต้องการข้อมูลของสารเร่งพด. เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02 579 8515
เลือกหัวข้อใหม่