เอกสารเล่มที่ 070225550022
หมอดินปราจีนฯ คิดค้นสารชีวภาพ 14 สูตร ทดแทนสารเคมี

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           หลังจากสัมผัสสารเคมีในสวนไม้ผลของตนเองมานาน ร่างกายอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด และช่วงปี 2540 เศรษฐกิจไม่ดีหากซื้อปุ๋ยใช้อย่างเดียวต้นทุนการผลิตคงจะต้องสูงไม่คุ้มกับผลผลิตที่ได้ จึงคิดเริ่มต้นสู่การคิดค้นผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เอง วันเพ็ญ สนลอย หมอดินอาสาประจำจังหวัดปราจีนบุรี เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการทดลองผลิตสารชีวภาพ
           หากสนใจเรียนรู้ การผลิตสารชีวภาพสูตรต่างๆ ติดต่อ วันเพ็ญ สนลอย หมอดินอาสาประจำจังหวัดปราจีนบุรี 62/1 ม.5 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. 037 405026, 081 8034930
เลือกหัวข้อใหม่