เอกสารเล่มที่ 070225550019
ขั้นบันไดดินเสริมด้วยหญ้าแฝก ป้องกันดินถม เพิ่มความชุ่มชื้นในแปลงยางพารา

กดเปิดเอกสาร
...คว้ารางวัล “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           จากเหตุการณ์ดินถล่มในพื้นที่ บ้านน้ำต๊ะ บ้านน้ำลี อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ทำให้ สำเริง เค้าอ้น เกิดคำถามกับพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง ซึ่งมีลักษณะลาดเทคล้ายกับพื้นที่ประสบภัย มีวิธีใดบ้างที่สามารถป้องกันดินถล่มได้ แล้วก็ได้รับคำตอบจาก สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ โดยวิธีการสร้างขั้นบันไดดินและปลูกหญ้าแฝก            ต้องการความรู้เพิ่มเติมหรือขอรับการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก สามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต หรือที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02 579 8515
เลือกหัวข้อใหม่