เอกสารเล่มที่ 070225550014
ข้าวอินทรีย์สูตรหมอดินมนัส อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน

กดเปิดเอกสาร
แปลงสาธิตการลดต้นทุนการทำนา เนื้อที่ 24 ไร่
ทำไมต้นทุนสูง
ใช้ปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็น
ใช้สารเคมีเกินความจำเป็น
เตรียมดินผิดวิธี
ใช้พันธุ์ข้าวปลูกไม่เหมาะสม

เลือกหัวข้อใหม่