เอกสารเล่มที่ 070525550016
หมอดินหุ่นฟางนก พลิกชีวิตช่างเครื่องจักร... สู่ชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 36/52
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           “อยากทำเกษตร เพราะชอบปลูกต้นไม้ คิดว่าซักวันต้องทำสวนผลไม้ให้ได้” ทิพย์ พุฒเหมือน บอกเล่าให้ฟังถึงความต้องการในอดีต จนวันนี้พื้นที่ 17 ไร่ หมู่ 5 บ้านไทย ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท กลายเป็นสวนผสมผสานและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท
           สนใจดูงานติดต่อ ทิพย์ พุฒเหมือน ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านไทย ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท หรือที่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท โทร.056 466184
เลือกหัวข้อใหม่