เอกสารเล่มที่ 070525550012
หมอดินอาสา สมบัติ เทวฤทธิ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ยุติความขัดแย้ง ตอบแทนแผ่นดิน

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
สมบัติ เทวฤทธิ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม “สู้กันต่อไปก็มีแต่บาดเจ็บ ล้มตาย ไม่มีทางชนะ ไม่มีวันจบสิ้น”
           สมบัติ เทวฤทธิ์ หมอดินอาสาพ้นวัยเกษียณเล่าถึงอดีตที่ได้ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์บางอย่างที่คิดว่าถูกต้อง แต่แท้จริงแล้วผลตอบแทนที่ได้รับกลับมีแต่ความสูญเสีย หลังจากตัดสินใจวางอาวุธเพื่อความสงบสุขในพื้นที่ภาคใต้ สมบัติ หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาสาเข้าทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์เท่าที่ทำได้ สมบัติบอกว่า “ทำอะไรก็ได้ที่ช่วยงานทางราชการ เคยอยู่แต่ในป่า อยากช่วยเหลืองานเพื่อสังคมบ้าง” จากความตั้งใจดังกล่าวมีส่วนทำให้ สมบัติ ตัดสินใจเป็นหมอดินอาสา เพื่อช่วยเหลืองานกรมพัฒนาที่ดินในการถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบำรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ให้กับเกษตรกร            ติดต่อเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ สมบัติ เทวฤทธิ์ ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 08 9292 3474, 077 409 021
เลือกหัวข้อใหม่