เอกสารเล่มที่ 070525550006
ตามรอยพระบาทฟื้นฟูปฐพีไทย บ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

กดเปิดเอกสาร
สารคดีที่ 12/2550
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
           คุณลุงแอ้ว ลักษณะภู หมอดินอาสาดีเด่น อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เจ้าของผลงานนวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ            ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดตราเพชรเขาใหญ่ จนประสบความสำเร็จทำให้พื้นที่บ้านดอนขุนห้วย พลิกโฉมได้ทันตากับการพัฒนาที่ดินตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลือกหัวข้อใหม่