เอกสารเล่มที่ 070525550004
คุณประมวล แก้วสว่าง หมอดินอาสาจังหวัดศรีสะเกษ“คนไทยหัวใจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

กดเปิดเอกสาร
สารคดีที่ 5/2550
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
           “คนไทยหัวใจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาการดำเนินชีวิตของ คุณประมวล แก้วสว่าง หมอดินอาสาจังหวัดศรีสะเกษ คนไทยเราฝากความหวังไว้กับเศรษฐกิจของโลก หลงเชื่อว่าสักวันหนึ่งทองคำรูปพรรณจะ กลับคืนสู่ราคาปกติเหมือนดังเมื่อ พ.ศ. 2483 คือ ราคาทองรูปพรรณหนักบาทละ 20 บาท ครั้งนั้นคนไทย หารายได้วันละ 25 สตางค์ก็พอกินพอใช้ตลอดวัน ้ฎปลาดีตรากุ้งในสมัยนั้นราคาขวดละ 2 สตางค์ ข้าวสาร 5% กระสอบละ 4 บาท อยู่กันได้ไม่เดือดร้อน
เลือกหัวข้อใหม่