เอกสารเล่มที่ 070525550002
คุณสมชาย สกุลทอง หมอดินอาสาชาวพิษณุโลก กับทฤษฎีใหม่และความสุขแบบพอเพียง

กดเปิดเอกสาร
สารคดีที่ 3/2550
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
           ด้วยที่ดินทำกินขนาดเล็ก คุณสมชาย กุลทอง สามารถสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวได้โดย อาศัยแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ผนวกกับการใช้หญ้าแฝกมาลดปัญหาการชะล้าง พังทลายของดินขอบบ่อ และสร้างความชุ่มชื้น ให้กับดิน ในแปลงไม้ผล บทพิสูจน์นี้ ทำให้ หมอดิน อาสาที่นิสัยพูดน้อย.... ต่อยหนัก ผู้นี้ เต็มใจเผยแพร่ประโยชน์ของหญ้าแฝก ให้เป็นที่ประจักษ์ อย่าง กว้างขวาง คุณสมชาย สกุลทอง เป็นหมอดินอาสาและเกษตรกรธรรมดาๆ คนหนึ่ง อาศัยว่าเป็นคนรัก เรียนชอบค้นคว้า หาหนทาง พัฒนาอาชีพ และด้วยบุคคลเงียบ ๆ ไม่ช่างพูดจึงผลักดันให้เขาเป็นคนที่ ชอบพิสูจน์ด้วยการกระทำ และเมื่อแนวคิด เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรผสมสานตามแนวพระราชดำริ เริ่มเผยแพร่ในหมู่เกษตรกรในปี 2538 หมอดินอาสาประจำตำบลหนองแขม คนนี้จึงมีภารกิจ ที่ต้องหา คำตอบให้ตนเองและเพื่อนเกษตรกรที่ช่างสงสัย
เลือกหัวข้อใหม่