เอกสารเล่มที่ 070425550004
ดินระเบิด บำบัดน้ำเสียบ่อปลา สูตรบินเดี่ยว หมอดินอาสาเชียงคาน

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           12 ปี ที่แล้ว บินเดี่ยว ตัดสินใจจากบ้านเกิดที่ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อหารายได้ที่ดีกว่าการทำไร่ฝ้าย และข้าวโพด จากจังหวัดเลยเดินทางสู่ภาคใต้เพื่อขายแรงงาน บินเดี่ยว เล่าว่า “เริ่มจากทำงานในเหมืองแร่ดีบุกที่บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา มีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 400 บาท ผ่านไปหลายปี แร่เริ่มหายากก็เลยเลิกทำเหมือง ไปรับจ้างกรีดยาง เพาะกล้ายาง กล้าพริกไทย และทำอย่างอื่นอีกหลายอย่าง แต่เงินที่ได้มาก็ใช้หมดไปไม่ค่อยเหลือเก็บเพราะค่าใช้จ่ายในแต่ละวันค่อนข้างสูงไม่เหมือนอยู่ที่บ้าน และอาชีพขายแรงงานหากวันไหนไม่ไปรับจ้างก็ไม่มีเงิน”
           สนใจเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของหมอดินอาสา บินเดี่ยว มูลหล้า หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ติดต่อได้ที่ 187/4 บ.จอมศรี ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย โทร.086 142 7529
เลือกหัวข้อใหม่