เอกสารเล่มที่ 070325550025
หมอดินเมืองโอ่ง ชูชัย นาคเขียว ผู้นำสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 25/52
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           สมุนไพรไล่แมลง ภูมิปัญญาไทยจากอดีตที่ถูกลืมเลือนในยุคเกษตรกรรมเคมี ที่ต้องการผลผลิตรูปลักษณ์สวยงามตามความต้องการของตลาด แต่แอบแฝงด้วยพิษร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค พิษร้ายจากสารเคมีทำให้ ชูชัย นาคเขียว เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผักและไม้ผลใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ต้องหันหลังให้กับสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด หลังจากร่างกายทรุดโทรมลงเรื่อยๆ จนตรวจพบว่าป่วยเนื่องจากมีสารเคมีตกค้างในเลือดมีอัตราเสี่ยงถึงชีวิต จึงตัดสินใจหยุดทำการเกษตรหันหน้าเข้าหาวัดจนได้เรียนรู้ประโยชน์ของสมุนไพรชนิดต่างๆ ชูชัย เล่าว่า “หนีสารเคมีเข้าไปบวชที่วัดโคกบำรุงราษฎร์ รักษาตัวโดยใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ จึงได้เรียนรู้การใช้สมุนไพรรักษาโรค คิดว่าหากนำมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรต้องไม่เกิดอันตรายต่อคน เพราะสมุนไพรไม่สะสมในร่างกาย”
           ติดต่อ หมอดินอาสาชูชัย นาคเขียว ได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร.032 361026, 032 246370, 081 8804520 และสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032 373717
เลือกหัวข้อใหม่