เอกสารเล่มที่ 070325550021
“รกวัว” อาหารบำรุงจานเด็ด สู่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรฮอร์โมนเร่งเต่ง

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           มีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับรก ว่าเป็นอาหารชั้นดี โดยเฉพาะรกวัว รกควาย ราคาอยู่ประมาณกิโลกรัมละ 150-200 บาท เป็นอาหารที่นิยมในภาคเหนือ ภาคอีสาน บางแห่งจะมีรกวัว รกควาย ทำเป็นอาหารขาย ราคาถือว่าแพงเมื่อเทียบกับอาหารที่ทำจากเนื้อวัว หรือเนื้อควาย ในตำราสมุนไพรจีน มีการบันทึกสรรพคุณรกของมนุษย์เชื่อว่าเป็นยาบำรุงชั้นเลิศ และทำให้ไม่แก่ การศึกษาวิจัยสมัยใหม่พบว่า การที่สัตว์กินรกของมันเองจะทำให้สุขภาพฟื้นตัวเร็วขึ้น สามารถมีน้ำนมปริมาณมากแก่ลูกอ่อน
           ติดต่อขอคำแนะนำ หรือแลกเปลี่ยนความรู้จาก ทวีป ครุธชาติ หมอดินอาสาประจำจังหวัดสุโขทัย ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร.085 0523013 ส่วนสารเร่งซุปเปอร์พด.2 ติดต่อสอบถามได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02 5798515
เลือกหัวข้อใหม่