เอกสารเล่มที่ 070325550015
“สุดเขียว” ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจาก พด.2 ร่วมกับน้ำส้มควันไม้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าว และพืชผัก

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           น้ำส้มคว้นไม้ ของเหลวสีน้ำตาลมีกลิ่นควันไฟที่ได้มาจากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการผลิตถ่าน ณ อุณหภูมิที่เหมาะสมโดยมีคุณสมบัติมีฤทธิ์เป็นกรดและมีสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อพืช น้ำส้มควันไม้แตกต่างจากสารที่ได้จากการหมักและสังเคราะห์อื่นๆ คือมีสารประกอบที่หลากหลายโดยเฉพาะฟีนอล มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อได้ดีเมื่อนำเจือจาง 200 เท่า จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และต่อต้านเชื้อแบคทีเรียจะเพิ่มปริมาณขึ้น เนื่องจากได้สารอาหารจากกรดน้ำส้ม น้ำส้มควันไม้จึงใช้ในการเกษตรได้ดีในการใช้ฆ่าเชื้อรา ป้องกันโรค และไล่แมลง            หากเกษตรกรสนใจขอคำปรึกษาได้ที่ คุณมนัส พุ่มมะปราง หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทร.081–3415775 ยินดีให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการผลิตน้ำส้มควันไม้ และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ “สุดเขียว” หรือจะทดลองนำไปใช้ ก็มีจำหน่วยในราคาถูก แต่หากต้องการสารเร่งพด. 2 สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำขอรับได้ฟรี ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด สอบถามได้ที่ 02-5798515
เลือกหัวข้อใหม่