เอกสารเล่มที่ 070325550010
สงวน มงคลศรีพันเลิศ หมอดินอาสากระบี่ แบบอย่างของเกษตรกร “นำทิศสู่ชีวิตพอเพียง”

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 9 /2552
ประกิต เพ็งวิชัย เรียบเรียง
           สงวน มงคลศรีพันเลิศ หมอดินอาสากระบี่ เกษตรกรจากบ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 7 บ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (โทรศัพท์ 08-9590-6738) เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ยึดแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรของพระองค์
เลือกหัวข้อใหม่