เอกสารเล่มที่ 070325550009
ตำรวจนครปฐมใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ย่อยขี้เลื่อยยางพาราเพาะเห็ดนางฟ้า …เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 08 /2552
ประกิต เพ็งวิชัย : เรียบเรียง
           “เห็ด” เป็นพืชพันธุ์ที่คนทั่ว ๆ ไปรู้จักว่ามีประโยชน์ ราคาไม่แพงมาก การเพาะเห็ดก็คิดว่าไม่ยากอีกเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับพืชพันธุ์ชนิดอื่น และเมื่อพูดถึงเกษตรกรที่มีอาชีพเพาะเห็ดขายเป็นอาชีพหลักแล้วจะพบได้ไม่มากรายนัก แต่เกษตรกร 2 สามี-ภรรยา กลับสามารถสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดนางฟ้า ได้อย่างน่าสนใจ เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษให้เราได้เลือกซื้อไปปรุงอาหารอร่อยๆกันด้วย โดยสามารถติดต่อดาบตำรวจอิทธิพัทธ์ จันทิมา และ คุณขนิษฐา จันทิมา ได้ที่ บ้านเลขที่ 118 หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 083-0407 478
เลือกหัวข้อใหม่