เอกสารเล่มที่ 070325550005
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย..ทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย..ลดภาวะโลกร้อน

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 38 / 2551
ประกิต เพ็งวิชัย / รายงาน
           สุโขทัย เมืองมรดกโลก ที่ระบุไว้ในคำขวัญว่า เป็น “ถิ่นกำเนิดอักษรไทย งานใหญ่ลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา พระแม่ย่ามิ่งเมือง อดีตรุ่งเรือง คือเมืองสุโขทัย”
เลือกหัวข้อใหม่