เอกสารเล่มที่ 070225550031
สุข จรรยาศิริ หมอดินเมืองย่าโม ผสานอินทรีย์เคมี เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 37/52
มณฑป กรุดเจริญ เรียเรียง
           ท่ามกลางสภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอทานอลกลายเป็นพลังงานทางเลือกที่รัฐบาลและเอกชนให้ความสนใจ ซึ่งการผลิตเอทานอลนั้นจะใช้ผลผลิตมันสำปะหลัง ทำให้แนวโน้มความต้องการผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3 ตันต่อไร่ ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ สาเหตุนั้นมาจากดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เพราะการปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงดินที่เหมาะสม ทำให้ดินเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผลผลิตต่ำลงทุกปี แต่ สุข จรรยาศิริ หมอดินอาสาประจำตำบลธงชัยเหนือ สามารถเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้เฉลี่ยถึง 8 ตันต่อไร่
           เพียงเท่านี้ผลผลิตมันสำปะหลังก็เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวแล้ว สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการศึกษาดูงานในพื้นที่ติดต่อ สุข จรรยาศิริ หมอดินอาสาประจำตำบลธงชัยเหนือ โทร.085 315 1531 บ.พันธ์สงวน ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ส่วนสารเร่งพด. สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง ติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงาน เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02 579 8515
เลือกหัวข้อใหม่