เอกสารเล่มที่ 070225550029
หมอดินเศรษฐกิจพอเพียง นิคม ประสมสวย ผู้นำเห็ดฟางเมืองแพร่ เพิ่มรายได้ในสวนผสม

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 24/52
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           หากมีใครพูดว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีรายได้น้อย มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก นิคม ประสมสวย หมอดินอาสา ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ คงจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ค้านกับคำพูดนั้น เพราะหลังจากได้รับการอบรมในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ นิคม มีแนวทางในการดำเนินชีวิตและการทำอาชีพเกษตรกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยแนวคิดที่ นิคม บอกว่า “สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่มีหนี้สิน ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น”
           หากใครยังสงสัยอยู่ว่าการทำอาชีพเกษตรกรรมพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้จริงหรือ แวะไปพูดคุยและเยี่ยมชมบ้านราคาล้านกว่าบาท ที่สร้างขึ้นจากรายได้ในสวนผสมแห่งนี้ของ นิคม ประสมสวย ได้ที่ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โทร.081 0300438, 054 598157 หรือรายละเอียดของสารเร่งพด. ติดต่อได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทร.054 597509
เลือกหัวข้อใหม่