เอกสารเล่มที่ 070225550021
ยันต์ วรรณราด ขอปลูกหญ้าแฝกแลกชีวิต คำสัญญากับในหลวง

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           ยันต์ วรรณราด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผัก อ้อย มันเทศ มันสำปะหลัง เหมือนเกษตรกรรายอื่นๆ ที่บ้านหนองแก ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ด้วยความที่เป็นคนขยัน แคล่วคล่องว่องไว เอาจริงเอาจังกับการทำงาน ในปี 2538 ชาวบ้านได้สนับสนุนให้เขาเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เพื่อจะได้ไปศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน และนำมาเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรที่บ้านหนองแกแห่งนี้
           หากเกษตรกรสนใจทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก หรือต้องการกล้าหญ้าแฝกติดต่อ ยันต์ วรรณราด 226 หมู่ 7 บ.หนองแก ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทร.081 762 0839 หรือติดต่อที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.02 579 8515
เลือกหัวข้อใหม่