เอกสารเล่มที่ 070225550011
“ตามรอยพระยุคลบาท”…เศรษฐกิจพอเพียง คุณสุภาวดี ปิยนุสรณ์ หมอดินอาสาบางเค็ม ปรับปรุงดิน...ปลูกหญ้าแฝกในไร่นาสวนผสม

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 014 /2552
ประกิต เพ็งวิชัย เรียบเรียง
           คุณสุภาวดี ปิยนุสรณ์ ประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียงแบบผสมผสาน ที่เน้นถึงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน ทำเพื่อพออยู่พอกินเหลือก็แบ่งขาย เช่นเดียวกับเกษตรกรท่านหนึ่งที่ยึดหลักนี้ในการดำรงชีวิตอาศัยความขยันอดทนในการฟันฝ่าอุปสรรคเรื่อยมา โดยเน้นผลิตเองขายเองเป็นจุดยืนให้แก่ตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ คุณสุภาวดี ปิยนุสรณ์ เกษตรกร วัย 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ 2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้เล่าความเป็นมาในการทำไร่นาสวนผสมให้ฟังว่า
เลือกหัวข้อใหม่