เอกสารเล่มที่ 070225550010
ตามรอยพระยุคลบาท… ลุงสมโชค สำราญ หมอดินอาสาอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 013 /2552
ประกิต เพ็งวิชัย เรียบเรียง
           ลุงสมโชค สำราญ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 224/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในแบบอย่างของเกษตรกรที่อาศัยพื้นที่สีแดงเป็นแหล่งทำมาหากิน อยู่อย่างพอเพียง โดยใช้หลักพอเพียง
เลือกหัวข้อใหม่