เอกสารเล่มที่ 070225550006
ท่องเที่ยวไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 034 / 2551
ประกิต เพ็งวิชัย เรียบเรียง
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกของเมืองไทย อยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ทั้งหมดเกือบ 2,000 ไร
เลือกหัวข้อใหม่