เอกสารเล่มที่ 070225550004
หมอดินคนเก่งเมืองสุโขทัย ลุงทวีป ครุฑชาติ ผู้นำปลูกยาสูบชีวภาพ

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 25 / 2551 ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน ทั้งชีวิตของ ลุงทวีป ครุฑชาติ หมอดินอาสาประจำตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรปลูยาสูบพันธุ์ "เบอร์เลย์" ไม่เคยหยุดนิ่งในการเรียนรู้ ทั้งริเริ่มทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ผสมปุ๋ยสูตรต่างๆ และทำสารสกัดชีวภาพใช้เอง
เลือกหัวข้อใหม่