เอกสารเล่มที่ 070225550003
นายวินัย ฤทธิกุล ปลูกขมิ้นชันเป็นรายได้เสริม ในสวนยางพารา แบบอย่างชุมชนพึ่งตนเอง

กดเปิดเอกสาร
สารคดีที่ 9/2550
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
นายวินัย ฤทธิกุล
ที่อยู่ : 62 ม.5 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทร : 08-9971-6318
           กระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มการตลาดแจ่มใสขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ “ขมิ้นชัน” ถือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จนได้เป็นหนึ่งในสิบสองชนิดของสมุนไพรเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ปี 2548-2552) เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์หลายด้าน ตั้งแต่ใช้บริโภคภายในครัวเรือน ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ทำสีผสมอาหารเป็นวัตถุดิบผลิต ผงกะหรี่และมัสตาร์ด ใช้เป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณ มีสรรพคุณแก้โรคกระเพาะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบในการ ผลิตเครื่องสำอาง โดยมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญคือ สารเคอร์คูมิน
เลือกหัวข้อใหม่