คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570007
สารเร่ง พด.1 คืออะไร

                   เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใชจากการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบด้วยเชื้อรา และแอคติโนมัยซีสที่ย่อยสารประกอบเซลลูโลส และแบคทีเรียที่ย่อยไขมัน

จุดเด่นของสารเร่ง พด.1
                    1. มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสารประกอบเซลลูโลส
                   2. สามารถย่อยสลายน้ำมัน/ไขมันในวัสดุหมักที่สลายตัวยาก
                   3. ผลิตปุ๋ยหมักในระยะเวลารวดเร็ว และมีคุณภาพ
                   4. เป็นจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิสูง
                   5. เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างสปอร์จึงเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน
                   6. สามารถย่อยวัสดุเหลือใช้ได้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น

เลือกหัวข้อใหม่