งานกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
จำนวน : 20 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
050525660001: แผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(300) : รายละเอียด27/4/2566
050325660001: หลักการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์(253) : รายละเอียด27/4/2566
050525660002: ปฏิทินกิจกรรมของสำนักงานเลขานุการกรม เดือนเมษายน 2566(259) : รายละเอียด26/4/2566
050225660004: ขั้นตอนการขอรับบริการภาพถ่ายและสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม(258) : รายละเอียด26/4/2566
050225660003: คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก(558) : รายละเอียด26/4/2566
050225660002: กระบวนการทำงาน กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพีนธ์ สำนักงานเลขานุการกรม(312) : รายละเอียด26/4/2566
050225660001: กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม(271) : รายละเอียด26/4/2566
050225650001: คู่มือกระบวนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2564(819) : รายละเอียด14/6/2565
25570010: ต้องการขุดบ่อน้ำจะขอข้อมูลได้จากที่ไหน(453)
25570009: ปุ๋ยอินทรีย์น้ำคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร(442)
25570008: สารเร่ง พด.2 คืออะไร(911)
25570007: สารเร่ง พด.1 คืออะไร(471)
25570006: ถ้าหากต้องการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจะขอรับบริการได้ที่ไหน(398)
25570005: ถ้าหากต้องการวัสดุปูนเพื่อการเกษตรจะขอรับบริการได้ที่ไหน(474)
25570004: ถ้าหากต้องการขอรับกล้าหญ้าแฝกจะรับได้จากที่ใด(474)
25570003: การให้บริการของกรมพัฒนาที่ดินมีอะไรบ้าง(420)
25570002: ไปกรมพัฒนาที่ดินอย่างไร(483)
050525570001: ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มเผยแพร่(472) 1/1/2557
050225550001: คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔(1734) 1/8/2554
25570001: กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่ใด(508)
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1