งานกลุ่มนิติการ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มนิติการ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทคำถามที่ถามบ่อย : งานนิติการ
จำนวน : 3 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
25570003: การบอกสงวนสิทธิ์ปรับ ต้องดำเนินการอย่างไร(12363)
25570002: การคำนวณวันปรับตามสัญญา คำนวณอย่างไร(3664)
25570001: ปัจจุบันมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ตัดข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 (https://www.google.co.th/search?sourceid=navclient&aq=&oq) มีผลบังคับแล้ว ใช่หรือไม่(892)
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1