งานกลุ่มนิติการ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มนิติการ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทความรู้ประกอบการทำงาน : งานนิติการ
จำนวน : 1 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
030325570001: การใช้สิทธิตามสัญญาไม่ใช่คำสั่งทางปกครองไม่ต้องปฏิบัติตาม พรบ.วิปกครอง(461) 24/4/2557
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1