งานกลุ่มนิติการ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มนิติการ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทงานส่วนนิติการ
จำนวน : 58 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
030325650021: 4 เรื่อง ไม่จริง เกี่ยวกับ PDPA(49) : รายละเอียด27/6/2565
030325650020: ข้อเท็จจริง โทษอาญา PDPA(31) : รายละเอียด27/6/2565
030325650019: Q & A ข้อเท็จจริง การใช้กล้องวงจรปิด และ PDPA (กรณีใช้ประโยชน์ส่วนตัว)(39) : รายละเอียด27/6/2565
030325650018: ตัวอย่าง การเตือนเรื่องกล้องวงจรปิด และการประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้กล้องวงจรปิด (เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม)(27) : รายละเอียด27/6/2565
030325650017: Q & A ข้อเท็จจริง การใช้กล้องวงจรปิดและ PDPA (กรณี ห้าง ร้าน ภาคธุรกิจ)(29) : รายละเอียด27/6/2565
030325650016: 10 เรื่อง ที่ประชาชนต้องรู้ เกี่ยวกับ PDPA(31) : รายละเอียด27/6/2565
030325650015: แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลนิติบุคคลแทนการยื่นเอกสารระบบ eGP(68) : รายละเอียด1/4/2565
030325650014: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของแถมจากการจัดซื้อจัดจ้าง(48) : รายละเอียด1/4/2565
030325650013: แนวทางการปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ(43) : รายละเอียด1/4/2565
030325650012: แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง(35) : รายละเอียด1/4/2565
030325650011: สาระสำคัญการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง(40) : รายละเอียด1/4/2565
030325650010: Q & A ผลการอุทธรณ์เมื่อกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นลง(39) : รายละเอียด1/4/2565
030325650009: ส่งมอบพัสดุไม่ถูกต้องตามใบเสนอราคา ส่วนราชการ มีสิทธิอย่างไร(41) : รายละเอียด1/4/2565
030325650008: ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบได้หรือไม่?(39) : รายละเอียด1/4/2565
030325650007: Q & A การเพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน(38) : รายละเอียด1/4/2565
030325650006: Q & A การยื่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งทางปกครอง(62) : รายละเอียด1/4/2565
030325650005: การทำสัญญาประนีประนอมนอมความ คืออะไร(83) : รายละเอียด1/4/2565
030325650004: ฟ้องถอนคืนการให้ เพราะเหตุผู้ประพฤติเนรคุณ(38) : รายละเอียด1/4/2565
030325650003: อายุความคืออะไร : เหตุใดต้องมีอายุความด้วย(656) : รายละเอียด1/4/2565
030325650002: คดีถึงที่สุด : คำนี้ในกฎหมาย(45) : รายละเอียด1/4/2565
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3 >>