งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทงานสารบรรณ
จำนวน : 45 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
020425550010: ตัวอย่างหนังสือรับรอง(246) 1/1/2555
020425550009: ตัวอย่างหนังสือภายนอก(277) 1/1/2555
020425550008: ตัวอย่างหนังสือประทับตรา(239) 1/1/2555
020425550007: ตัวอย่างรายงานการประชุม(1434) 1/1/2555
020425550006: ตัวอย่างบันทึกข้อความ(392) 1/1/2555
020425550005: ตัวอย่างคำสั่ง(257) 1/1/2555
020425550004: คำสั่ง ๔(264) 1/1/2555
020425550003: คำสั่ง ๓(249) 1/1/2555
020425550002: คำสั่ง ๒(263) 1/1/2555
020425550001: คำสั่ง ๑(248) 1/1/2555
020325550008: ๑๐ วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน(629) 1/1/2555
020325550007: การทำลายเอกสาร(256) 1/1/2555
020325550006: ระบบการจัดเก็บเอกสาร(1020) 1/1/2555
020325550005: ระบบการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร(941) 1/1/2555
020325550002: การสื่อสาร(5885) 1/1/2555
020225550002: คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการงานสารบรรณ(2624) 1/1/2555
020125550003: การกำหนดชั้นความลับ และนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ(392) 18/8/2554
020225550001: คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๔(1648) 1/8/2554
020125550005: หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน(272) 10/2/2553
020325550004: การร่างและการตรวจหนังสือราชการ(461) 8/10/2551
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3 >>