งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทงานสารบรรณ
จำนวน : 45 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
020425550010: ตัวอย่างหนังสือรับรอง(261) 1/1/2555
020425550009: ตัวอย่างหนังสือภายนอก(288) 1/1/2555
020425550008: ตัวอย่างหนังสือประทับตรา(250) 1/1/2555
020425550007: ตัวอย่างรายงานการประชุม(1444) 1/1/2555
020425550006: ตัวอย่างบันทึกข้อความ(403) 1/1/2555
020425550005: ตัวอย่างคำสั่ง(267) 1/1/2555
020425550004: คำสั่ง ๔(274) 1/1/2555
020425550003: คำสั่ง ๓(259) 1/1/2555
020425550002: คำสั่ง ๒(273) 1/1/2555
020425550001: คำสั่ง ๑(256) 1/1/2555
020325550008: ๑๐ วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน(634) 1/1/2555
020325550007: การทำลายเอกสาร(260) 1/1/2555
020325550006: ระบบการจัดเก็บเอกสาร(1024) 1/1/2555
020325550005: ระบบการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร(946) 1/1/2555
020325550002: การสื่อสาร(5888) 1/1/2555
020225550002: คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการงานสารบรรณ(2637) 1/1/2555
020125550003: การกำหนดชั้นความลับ และนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ(403) 18/8/2554
020225550001: คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๔(1661) 1/8/2554
020125550005: หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน(283) 10/2/2553
020325550004: การร่างและการตรวจหนังสือราชการ(466) 8/10/2551
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3 >>