งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทเอกสารสารบรรณ : งานสารบรรณ
จำนวน : 22 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
020425550022: หนังสือรับรอง(591) 1/1/2555
020425550021: หนังสือภายนอก ๕(674) 1/1/2555
020425550020: หนังสือภายนอก ๔(982) 1/1/2555
020425550019: หนังสือภายนอก ๓(561) 1/1/2555
020425550018: หนังสือภายนอก ๒(538) 1/1/2555
020425550017: หนังสือภายนอก ๑(558) 1/1/2555
020425550016: หนังสือประทับตรา(516) 1/1/2555
020425550015: สำเนาบันทึกข้อความ(653) 1/1/2555
020425550014: สำเนาคู่ฉบับหนังสือภายนอก(577) 1/1/2555
020425550013: รายงานการประชุม(614) 1/1/2555
020425550012: บันทึกข้อความ ๒(763) 1/1/2555
020425550011: บันทึกข้อความ ๑(669) 1/1/2555
020425550010: ตัวอย่างหนังสือรับรอง(435) 1/1/2555
020425550009: ตัวอย่างหนังสือภายนอก(464) 1/1/2555
020425550008: ตัวอย่างหนังสือประทับตรา(427) 1/1/2555
020425550007: ตัวอย่างรายงานการประชุม(1638) 1/1/2555
020425550006: ตัวอย่างบันทึกข้อความ(570) 1/1/2555
020425550005: ตัวอย่างคำสั่ง(421) 1/1/2555
020425550004: คำสั่ง ๔(433) 1/1/2555
020425550003: คำสั่ง ๓(432) 1/1/2555
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 >>