งานวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
กฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔