คณะศูนย์เขาหินซ้อน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (53) วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒน... นศ. วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร ม.รังสิต @พิพิธภัณฑ์ดิน (183) วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนวัตกรรมการเกษ... คณะผู้เข้าอบรม ผอ.โครงการ รุ่น 18 สถาบันพัฒนาการ ชป. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (248) วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนากา...
นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (274) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตสาขาเกษตรเ... ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มรภ.พระนคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (422) วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-11.30 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับผู้อำนวยการ คณะครู และเด็ก ๆ ช... คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (346) วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-14.30 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิ...
Pasco (Thailand) Co.,Ltd @Soilmuseum (324) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ทีมวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น Pasco (Thailand) Co.,Ltd เข้าเยี่ยมชมพิ... กลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม เช็คอินพิพิธภัณฑ์ดิน (374) วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที... คณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ เช็คอินพิพิธภัณฑ์ดิน (347) วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาว...