นิสิตสังคมศาสตร์ ม.เกษตร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน พด. เขตจตุจักร กรุงทพฯ (337) วันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิตจากภาควิชาภู... คณะอาจารย์ Tokyo Metropolitan University เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (285) วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Tokyo Metropolitan ... นิสิตสถาปัตย์จุฬา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (390) วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิตจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะ...
คณะนักเรียนบดินทรเดชา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (343) วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จากโรงเรียนบดิ... รมช.กษ. สุนทร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (275) วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินร่วมให้การต้อนรับนายส... คณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (292) วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดร.สุมิตรา วัฒนา ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และดร.ชนิดา จรัญวรพรร...
รร.อนุบาลรักษ์วิทย์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (383) วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูและนักเรียนระดับชั้นด... น.ศ. ม.รังสิต ว.นวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (330) วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร แ... น.ศ. นวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร ม.รังสิต 651123 (267) วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทค...