ดร.สำราญ-นายศักดา-คณะ จนท.จีน ทางด้านดินถล่ม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (12) วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:45 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับ ดร.สำราญ สมบัติพานิช (ที่ปรึกษาสมาคม... จนท. สำนักพระราชวัง และศูนย์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (41) วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.45 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที... ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ. และคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (44) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าเย...
คณะวิทย์สิ่งแวดล้อม ม.จุฬาลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (127) วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคว... คณะเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (20) เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่มาศึกษา... อ. ม.เทคโนโลยีมหานคร และ จนท.อาวุโส บังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (73) วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พร้อมด้วยคณะเ...
คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (30) เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินคณะครูและนักเรียน ร... คณะ SRDI ประเทศบังคลาเทศ และ จนท. ACMECS เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (18) เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ แย้มคลี่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน... องคมนตรี ร.10 เลขาธิการสำนักงานกปร. ผู้บริหารปตท.จำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (64) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในรัชกาลที่ 10 พร้อมด้วย นายดนุชา สิทธวานนท์ เลขาธิการ สำ...