รร.ธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (34) วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อส่งเสร... คณะสถาปัตฯ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (51) วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 นายไพศาล ดุลยพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะสถาปั... เทคโนฯ เกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (53) วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ...
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (33) วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเ... คณะผู้บริหาร และนักวิชาการ (พม่า) เจ้าหน้าที่ FAO (ไทย) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (128) เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริห... คณะอาจารย์และนักวิชาการ จากประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (120) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ให้การต้อนรับ คณะอาจาร...
Costa Rica King Bhumibol World Soil Day Award 2019 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (174) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ให้การต้อนรับ ผู้ชนะรา... ผู้บริหาร กษ. บังคลาเทศ นวชก.สถาบันทรัพยากรดิน ม.เทคโนมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (84) เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บร... วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร ม.รังสิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (118) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน ให้การต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม...