สำหรับการค้นหาเกี่ยวกับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 : 12 รายการ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
•พด. เฝ้าฯ รับเสด็จ ส.ธ. ทรงติดตามงานโครงการทหารพันธุ์ดี จ.น่าน (109) วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองบังคับการกรมทหาร......
รายละเอียด...>>
•อธิบดี พด. Conference ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบ 63 (72) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร แล......
รายละเอียด...>>
•พด. ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19 (84) วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม "การกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)" ของกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมกรมพัฒนา......
รายละเอียด...>>
•รวมกลุ่มจัดการผ่านแล้ง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อ.เชียงม่วน พะเยา (105) วันที่ 14 มีนาคม 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

           นายเกตุชัย มานะ หมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินและประธานศูนย์ ศพก.อำเภอเชียงม่วน นายธนัช มังคะร......
รายละเอียด...>>
•สพข. 9 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ครั้งที่ 2/2563 (7) วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/ฝ่ายฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินผ่านระบบทางไกล (VDO Conference......
รายละเอียด...>>
•การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน (2/63) (97) วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และนาย......
รายละเอียด...>>
1  2