สำหรับการค้นหาเกี่ยวกับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 : 17 รายการ
•เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพ เสด็จฯ งาน สีสรรพรรณไม้ (13/62) (30) วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.15 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน... รายละเอียด...>>
•ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.กาญจนบุรี (30) วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน... รายละเอียด...>>
•ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง (22) วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง โดยมี พลเ... รายละเอียด...>>
•ตรวจราชการจังหวัดยะลา ชูทุเรียนคุณภาพ ทุนน้อย รายได้งาม (21) วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.50 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ติดตามงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จั... รายละเอียด...>>
•งานเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 18 (6) วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับมอบเข็มพระพิรุณทองคำ และโล่ประกาศเชิดชูเกียรติในงานเชิดชูเ... รายละเอียด...>>
•ถอดบทเรียนโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD และกรมพัฒนาที่ดิน (17) วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนโครงการความร่วมม... รายละเอียด...>>
•พด. ร่วมคณะ รมช.กษ. ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (4) วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และ นางปิ่... รายละเอียด...>>
•ติดตามและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (6) วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่จังหวัดสุ... รายละเอียด...>>
•ผู้บริหาร พด. ขานรับนโยบาย รมว.กษ. (36) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสยเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ดร.สถาพร ใจอารีย์ ร... รายละเอียด...>>
•เกษตรฯ Kickoff คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ (19) วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเ... รายละเอียด...>>
•สปษ.โรม เยือน พด. หารือดำเนินงานด้านดินระดับสากล (42) วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม (สปษ.โร... รายละเอียด...>>
•การประชุมวิชาการ พด. ปี 62 ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน (36) วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานจัดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 โดยจัดขึ้... รายละเอียด...>>
•ติดตามการดำเนินงานพัฒนาที่ดินสุรินทร์ (1) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นางปิ่นเพชร ดีล้อม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล น่าน-แพร่ สพข. 7 (8) วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินร่วมประชุมทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล พื้นที่จังหวัดน่านและแพร่ สำนักงานพั... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมการขยายผลพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นราธิวาสและยะลา (2) วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลา นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ล... รายละเอียด...>>
•พด.ร่วมจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 (21) นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้... รายละเอียด...>>
•อธพ. ติดตามงานพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา (2) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาดิน พร้อมด้วยนางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นายนรา สุข... รายละเอียด...>>