สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 : 23 รายการ
•สมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านกระเบื้อง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ (33) วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเ... รายละเอียด...>>
•อธพ. ลงพื้นที่เชียงรายตรวจราชการร่วมกับ นายกรัฐมนตรี และ รมต.กษ. (54) วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและการปฏิบัติราชการตามภาระกิจ ของส่วนราชการ... รายละเอียด...>>
•ร่วมเป็นเกียรติในงาน วันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี (13) วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันสถาปนากรมกา... รายละเอียด...>>
•ครบรอบ 16 ปี สวก. (ARDA) (113) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.50 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการ... รายละเอียด...>>
•ประชุมการพัฒนานวัตกรรมด้านดินร่วมกับคูโบต้า (17) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม "การพัฒนานวัตกรรมด้านดินร่วมกับคูโบต้า" โด... รายละเอียด...>>
•การประชุมประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (19) วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ได้ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และ... รายละเอียด...>>
•การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 (45) วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/... รายละเอียด...>>
•การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติ (10) วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนการใช้ที... รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 (30) วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่อง... รายละเอียด...>>
•อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมแปลงเกษตรกรห้วยกระทิง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (19) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ เยี่ยมแปลงเกษตรกรห้วยกระทิง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

  ... รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 (23) วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้ง... รายละเอียด...>>
•กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพบ้านบ่อแก จังหวัดสุรินทร์ (17) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านบ่อแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์... รายละเอียด...>>
•อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่เยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่บ้านจันทร์หอม จ.สุรินทร์ (19) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ บ้านจันทร์หอม หมู่ 13 ตำบลนาหนอง... รายละเอียด...>>
•อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหมอดินอาสาตำบลชุมแสง จ.บุรีรัมย์ (8) วันที่ 3 มีนาคม 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัด... รายละเอียด...>>
•อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (23) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่บ้านตะคร้อ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับฟ... รายละเอียด...>>
•“ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” (5) วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบ... รายละเอียด...>>
•คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ (53) วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิ... รายละเอียด...>>
•นิสิตภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (51) เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิตภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกร... รายละเอียด...>>
•คณบดี อาจารย์และนักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (63) เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต้อนรับนายมนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมกา... รายละเอียด...>>
•โรงเรียนธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (43) วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อส่งเสริมให้... รายละเอียด...>>
•โรงเรียนธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (43) วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 โรงเรียนธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้จา... รายละเอียด...>>
•รายการ"กูรู..คู่อร่อย" เข้าถ่ายทำรายการเพื่อแนะนำพิพิธภัณฑ์ดิน (34) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทีมงานรายการ"กูรู..คู่อร่อย" ดำเนินรายการโดย คุณปิยะพันธ์ จัมปาสุต (อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก , อดีตกรรมการ ... รายละเอียด...>>
•พด. ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2562 (29) วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ภายใต้แ... รายละเอียด...>>