สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 : 17 รายการ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
•รธพ. พด. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ปี 63 (73) วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ปี 2563 ประเภท “นักบริหารภาครัฐ/ภาครัฐวิสาหกิจ” จากศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน “AGGIE Day......
รายละเอียด...>>
•สรงน้ำพระพุทธรูป รับพรจากผู้บริหาร พด. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 (262) วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ ส......
รายละเอียด...>>
•ประชุมขับเคลื่อนวันดินโลก (1/64) (119) วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2564 โดยประธานแจ้งให้ทราบว่า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงตอบรัับการเป็นองค์ประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล King......
รายละเอียด...>>
•ประชุมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (1/64) (95) วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน......
รายละเอียด...>>
•ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน” (120) วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดและให้โอวาทในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำระบบปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน” โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มจากสำนักส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที......
รายละเอียด...>>
•ประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบปี 64 (3/64) (118) วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด และเร่งรัดติดตามการใช้จ่......
รายละเอียด...>>
1  2   3