สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 17 รายการ
•เปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (36) วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว... รายละเอียด...>>
•การประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม พด. (2) วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมกรมพ... รายละเอียด...>>
•การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับ กษ. (17) วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกระทรวงเกษตรแ... รายละเอียด...>>
•การประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล "แผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน" (19) วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลขอ... รายละเอียด...>>
•ประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกรอบความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย (18) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายเลขานุการและคณะทำงาน Asian Soil Partnership ประเทศไทย และคณะผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน โดย นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำ... รายละเอียด...>>
•งานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2560 (World Soil Day 2017) สำนักงานใหญ่ FAO (27) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมด้วยคณะผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายประศาสน์ สุทธ... รายละเอียด...>>
•เปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๐ World Soil Day 2017 (14) วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๐ (World Soi... รายละเอียด...>>
•การแถลงนโยบายของ รมว.กษ. (21) วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ... รายละเอียด...>>
•วันดินโลก 2560 World Soil Day 2017 (284) กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) " รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน : Caring for the Planet Starts from the Ground... รายละเอียด...>>
•เกษตรอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด อยุธยา (14) วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้า... รายละเอียด...>>
•พิธีไหว้ศาลและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กษ. (16) วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติก... รายละเอียด...>>
•เปิดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” ในงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) (27) วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งด... รายละเอียด...>>
•การประกวดสุนทรพจน์ นร.มัธยม หัวข้อ “รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” งานวันดินโลก 60 (14) วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประกวดสุนทรพจน์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หั... รายละเอียด...>>
•เกษตรอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด อ่างทอง (13) วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย (Big Cleaning )... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 เตรียมการรับเสด็จทอดพระเนตรงานพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก (9) วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก มอบหมายให้ นายรชิษ เตชะกิติกรกุล นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และคณะลงพื้... รายละเอียด...>>
•สพข.9 ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการตามรอยพ่อ (9) วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก มอบหมายให้นางประพิน ขันธเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะ ร่วมในพิ... รายละเอียด...>>
• สพข. 9 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับพื้นที่ สนับสนุน หมอดินน้อย พด. ปี 61 ครั้งที่ 2 (4) วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก มอบหมายให้ นายรชิษ เตชะกิติกรกุล นักวิชาการเกษตรปฎิบัติก... รายละเอียด...>>