สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 : 22 รายการ
•“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 (51) วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการ... รายละเอียด...>>
•รธพ.บร. เฝ้าฯรับเสด็จ ส.ธ. ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ระยอง (56) วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล และคณะเจ้าหน้าที่ ร... รายละเอียด...>>
•พด. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดชลธาราสิงเห จ.นราธิวาส (75) วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดินประจำปี 2562 ณ วัดชลธาราสิงเห ต... รายละเอียด...>>
•พิธี สมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562 (78) วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธี สมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดินประจำปี 2562 ณ วัดชลธาราสิงเห ตำ... รายละเอียด...>>
•กรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ ส.ธ. เสด็จฯ โครงการทหารพันธุ์ดี อุดรธานี (59) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส... รายละเอียด...>>
•งาน “วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก” (36) วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก" โดย นางสาวเบญจพ... รายละเอียด...>>
•กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานแถลงข่าว “การขายยาง เพิ่มปริมาณการส่งออก” (38) วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.45 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานแถลงข่าว “การขายยาง เพิ่มปริมาณการส่... รายละเอียด...>>
•วันคล้ายวันสถาปนา ม.เกษตร กำแพงแสน ครบ 40 ปี (17) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน... รายละเอียด...>>
•รมช.กษ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ก่อนการประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการ (74) วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหก... รายละเอียด...>>
•รมช.กษ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (96) วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมคณะร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเ... รายละเอียด...>>
•พด. ร่วมงาน 12 ปีสมาคมสื่อมวลชนเกษตรไทย (20 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) (54) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาที่ดิน นำโดย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ... รายละเอียด...>>
•พด. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ปี 62 (56) วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประ... รายละเอียด...>>
•พด. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กษ. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (129) วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาฟื้นฟูคลอง 4 ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ด้วยสำ... รายละเอียด...>>
•พด. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กษ. ปี 62 (66) วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระก... รายละเอียด...>>
•กษ. เตรียมทัพ จิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูคลอง 4 ตะวันตก เขตคลองสามวา (60) วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันต... รายละเอียด...>>
•อธพ. แนะจัดการดินดี ทำเกษตรอินทรีย์ พัฒนาผลผลิต บูรณาการขยายตลาด เพิ่มรายได้ (9) วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้าน... รายละเอียด...>>
•เตรียมการรับเสด็จ ส.ธ. เปิดงานวันดินโลก ปี 62 (26) วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะทำงานจากสำนักงานพ... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตร ชุมชนชาวบ่อ สกลนคร (39) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตร ( Farm Ponds)ในไร่นา ในพื้นท... รายละเอียด...>>
•พด. ประชุม คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร (68) วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคาดการณ์... รายละเอียด...>>
•รร.อนุบาลรักวิทย์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (48) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คุณครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลรักวิทย์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อส่งเสริมให้นักเรีย... รายละเอียด...>>
•จัดระบบ ปรับรูปแปลงนา บ้านท่าโพธิ์ ร้อยเอ็ด (10) วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถ... รายละเอียด...>>
•ไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจบ้านหนองเม็ก นครราชสีมา (5) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ติดตามการดำเนินงานโครงการไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ... รายละเอียด...>>