สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 : 72 รายการ
•โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (19) วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.12 น. พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปท... รายละเอียด...>>
•เร่งแก้ความเดือดร้อน ผู้ประสบอุทกภัย ยโสธร และอุบลราชธานี (16) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฎิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดยโสธร แ... รายละเอียด...>>
•ติดตามช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพิษณุโลก (7) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และติดตามช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำ พิษณุโลก-สุโขทัย (13) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฎิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพิษณุโลก... รายละเอียด...>>
•พด. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาปนา กป. 93 ปี (10) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาป... รายละเอียด...>>
•พด. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาปนา ปม. 123 ปี (9) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาป... รายละเอียด...>>
•กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมมือ สถาบัน IRD หารือกำหนดทิศทางและพัฒนางาน (23) วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. Dr. Valérie Verdier Director of the Department ECOBIO พร้อมคณะ จากสถาบัน IRD (Institut de recherch&... รายละเอียด...>>
•จิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านต๊ำพระแล จังหวัดพะเยา (6) วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้... รายละเอียด...>>
•จิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน (14) วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป... รายละเอียด...>>
•พิธีปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำยม ปีที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ ร. 10 (8) วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำยม ปีที่ 4 ... รายละเอียด...>>
•เร่งติดตาม อุทกภัยและการจัดการน้ำบ้านท่าเยี่ยม ร้อยเอ็ด (14) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายอรรวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ... รายละเอียด...>>
•สพด.พิษณุโลก สพข. 8 คว้ารางวัล สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 (1) เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วย นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบั... รายละเอียด...>>
•กรมพัฒนาที่ดิน รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 (19) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ... รายละเอียด...>>
•“การสร้างการรับรู้นโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลผ่านสถาบันเกษตรกร” (15) วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับฟังโครงการ “การสร้างการรับรู้นโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลผ่านสถาบัน... รายละเอียด...>>
•เข้าหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษาดูงาน ในโอกาสประชุม COP14 (25) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้า... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการ (15) วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการ (Year End Management Conference)... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุม Interactive dialogue พร้อมชมนิทรรศการ COP14 (15) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประ... รายละเอียด...>>
• ตรวจราชการ วังทอง-พันชารลี พิษณุโลก และทุ่งโพธิ์ พิจิตร (13) วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบหมาย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ต้อนรับ ร.อ... รายละเอียด...>>
•กษ. ห่วงใย เร่งติดตามสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด (12) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยัง... รายละเอียด...>>
•ตรวจราชการพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ (4) วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๒๐ น. ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ด... รายละเอียด...>>
•ตรวจราชการพื้นที่ประสบอุทกภัย (ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบล) (19) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำน... รายละเอียด...>>
•ฝึกอบรม การวางแผนบริหารจัดการที่ดิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส.ธ. (21) วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนบริหารจัดการที่ดิน... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น (1) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ร่วมต้อนรับ ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวเบญจพร ชาครา... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยม สระจิ๋ว พด. ขอนแก่น (6) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ร่วมต้อนรับ ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร... รายละเอียด...>>
•ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (4) เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วม ให้กำลังใจพี... รายละเอียด...>>
•แนวทางพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและน้ำ อย่างยั่งยืน (11) กรมพัฒนาที่ดิน มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร... รายละเอียด...>>
• การจัดทำแผนงานงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาที่ดิน (12) วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานงบประมาณ... รายละเอียด...>>
•ขับเคลื่อนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล 2/62 (20) วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการใช้ที... รายละเอียด...>>
•พด. ติวเข้มเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงาน งบปี 63 (10) กรมพัฒนาที่ดิน ติวเข้มเจ้าหน้าที่ เรื่อง “กลยุทธ์และแนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ” และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ... รายละเอียด...>>
•พด. ติวเข้ม มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ วางแผนปูพรมขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ (33) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ใ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก 3/62 (23) วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานกิจกรรมเนื่องในวั... รายละเอียด...>>
•ติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ สังกัด รธพ.วก. งบปี 62 (12) วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 (10) วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดิน... รายละเอียด...>>
•ฝึก จัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของ พด. 63-65 (2) (19) วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ... รายละเอียด...>>
•พด. ให้กำลังใจบ้านห้วยชัน พิษณุโลก เร่งสนับสนุนพ้นโศกอุทกภัย (16) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฎิบัติการ พร้อมด้วยนายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก นายส... รายละเอียด...>>
•ประชุม การจัดงานวันดินโลก ปี 2562 1/62 (22) วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการ... รายละเอียด...>>
•พด. สร้างกำลังใจบ้านคำน้ำสร้าง ยโสธร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (20) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฎิบัติการ พร้อมด้วยนายบุญถม กุมพล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร และเจ้าหน้าที่ ลงพ... รายละเอียด...>>
•ติดตามผลงาน หน่วยงานในสังกัด รธพ.บร. งบปี 62 (13) วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุม “การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ... รายละเอียด...>>
•การพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 และติดตามผลงาน งบปี 62 (12) วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กา... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยม การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง สมุทรปราการ (36) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง”... รายละเอียด...>>
•พัฒนาการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำจากแหล่งน้ำ (21) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ... รายละเอียด...>>
•รธพ.ปก.ถวิล ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พิษณุโลก (45) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฎิบัติการ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ อุดปวง ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 นายเอนก ดีพร... รายละเอียด...>>
•รธพ.ปก.ถวิล ติดตามสั่งแก้ปัญหาอุทกภัยจากพายุโพดุล จ.ร้อยเอ็ด (20) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฎิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมจากพายุโพดุล ซึ่งจาก... รายละเอียด...>>
•คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (35) วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ ม... รายละเอียด...>>
•เสริมสร้างองค์ความรู้โรงเรียนบ้านโพธิ์ จ.พะเยา แปลงขยะเป็นทองก่อประโยชน์ต่อชุมชน (4) วันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 โดย นางสาวเรืองรอง มอยสุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการน... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ร่วมวางแผนแนวทางขับเคลื่อนงาน พด. งบปี 63 (1) วันที่ 16-18 กันยายน พ.ศ. 2562 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวย... รายละเอียด...>>
•เรียนรู้การดูแลรักษาแหล่งน้ำในไร่นา บ้านหนองน้ำใส จ.ราชบุรี กรรมวิธีใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า (2) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 น.ส.ดามร หนูรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สพด.ราชบุรี สพข. 10 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การดูแลรักษาแหล่งน้ำในไร่นา ... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโคขุนสวรรคโลก สุโขทัย ยกระดับ ผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย (1) วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับ นายประ... รายละเอียด...>>
•ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มรายได้เกษตรกรสุโขทัย (1) วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทก... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ร่วมประชุม มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เพื่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล (1) วันที่  13-14  กันยายน  พ.ศ. 2562 น นางสาวกมลวรรณ ทองอ่อน นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจพูม นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และนักวิชาการเกษตรสถา... รายละเอียด...>>
•เปิดบ้าน สพข. 12 (Open House) : บ้านแห่งการอนุรักษ์ดินและน้ำ (2) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรม เปิดบ้าน สพข. 12 (Open Hou... รายละเอียด...>>
•ศูนย์พิกุลทอง ครองรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี (1) วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก บ้านเตย จังหวัดอุบลราชธานี (1) วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชาติชายประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่... รายละเอียด...>>
•ตรวจรับงานพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองบ้านหนองแขม พิจิตร (1) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.50 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.พิจิตร นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว... รายละเอียด...>>
•พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านสันป่าสัก จ.พะเยา (2) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข 7 พร้อมด้วยนายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผอ.สพด.พะเยา ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรั... รายละเอียด...>>
•รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน อ่างเก็บน้ำบ้านกุดจอกน้อย โคราช (3) วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ประชุมตรวจติดตามงาน ครั้งที่ 6/2562 (1) วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงาน ครั้งที่ 6/2562 เพื่อติดตามงา... รายละเอียด...>>
•พัฒนากลุ่มเกษตรกรมโนรมย์ ชัยนาท สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS (7) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 ร่วมดำเนินการให้ความรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพ จากสา... รายละเอียด...>>
•พัฒนากลุ่มเกษตรกรราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี สู่การรับรองมาตรฐาน PGS (6) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 ร่วมกับ เจ้าห... รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษวันดินโลก 62 (1/62) (6) วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสยาม ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มว... รายละเอียด...>>
•กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เทิดไท้องค์ราชัน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (7) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เทิดไท้องค์ราชัน เพื... รายละเอียด...>>
•ประชุมผู้บริหารระดับสูง COP14 (16) วันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมรัฐ... รายละเอียด...>>
•ดร.สำราญ-นายศักดา-คณะ จนท.จีน ทางด้านดินถล่ม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (16) วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:45 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับ ดร.สำราญ สมบัติพานิช (ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ) นายศักดา ส... รายละเอียด...>>
•ตรวจติดตามงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ศพด.ต.วังไก่เถื่อน ชัยนาท (3) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 ตรวจติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม... รายละเอียด...>>
•ดินดี น้ำดี ปราศจากเคมี เกษตรอินทรีย์ก็ตามมา สพด.ปทุมธานี หนุนเกษตรอินทรีย์ (1) วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ออกตรวจเยี่ยมฟา... รายละเอียด...>>
•ประชุมเชิงจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล 20 ปี และแผนการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรดิน (1) วันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2562 นายโสภณ ชมชาญ อดีตผู้เชียวชาญฯ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา แล... รายละเอียด...>>
•ร่วมคณะนายก ติดตามสถานการณ์แม่น้ำยม ประตูระบายน้ำ บ.หาดสะพานจันทร์ สุโขทัย (2) วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นางสำราญ แสนศิลา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย พร้อมทั้งหัวหน... รายละเอียด...>>
•ตรวจติดตามการก่อสร้างเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ อ่างทอง (3) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งนายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินอ่... รายละเอียด...>>
•ติดตามงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ อยุธยา (3) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาอาวุโส หัว... รายละเอียด...>>
•จนท. สำนักพระราชวัง และศูนย์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (43) วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.45 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่ศูนย์โครงการอันเนื่องมาจากพระ... รายละเอียด...>>
•สพข. 3 จัดกิจกรรมงานวันจิตอาสา ปลูกไม้ยืนต้น และปลูกหญ้าแฝกเพื่อปกป้องลดการชะล้างดิน (2) วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมงานวันจิตอาสา ปลูกไม... รายละเอียด...>>
•ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน สระเก็บน้ำหนองเมืองเก่า บ้านโคกกลาง ขอนแก่น (1) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานเปิดงาน โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ดำเนินการโดยสถานีพัฒน... รายละเอียด...>>