สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 : 20 รายการ
•ร่วมถวายรายงานโครงการทหารพันธุ์ดี (21) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นายนครินทร์ ชมภู ผู้อ... รายละเอียด...>>
•พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2562 (50) วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นายสถาพ... รายละเอียด...>>
•ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน (21) พด. จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หน่วยงานส่วนกลาง 14 หน่วยงาน เน้นกิจกรรมที่สร้างคว... รายละเอียด...>>
•เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา จ.เชียงใหม่ (31) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิ... รายละเอียด...>>
•หารือ ความร่วมมือ ระหว่าง LDD ไทย กับ สถาบัน ITC เนเธอร์แลนด์ (33) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสถาบัน ITC นำทีมโดย Prof.... รายละเอียด...>>
•Field Day 2019 พระนครศรีอยุธยา (14) วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น... รายละเอียด...>>
•เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก (32) วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวเบญจพรชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พร... รายละเอียด...>>
•ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (30) วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.นายสถาพรใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน และข้าราชการกรมพั... รายละเอียด...>>
•เสวนาวิชาการ " เขตพัฒนาที่ดินทำอย่างไร ไปให้ถึง " (13) วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาก... รายละเอียด...>>
•พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มงคลฤกษ์ 56 ปี พด. (9) วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด... รายละเอียด...>>
•ประชุม หน.ส่วนราชการ พด. สัญจร จัดการดิน-น้ำ ทุ่งกุลา (22) วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และนายสถาพร ใจอา... รายละเอียด...>>
•ติดตาม การพัฒนาที่ดิน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ร้อยเอ็ด (15) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่... รายละเอียด...>>
•ประชุม ทำแผน-งบ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรทุ่งกุลา 5 ปี 64-68 (47) วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนและงบปร... รายละเอียด...>>
•มอบแนวทาง งานพัฒนาที่ดิน ภาคใต้ตอนล่าง เขต 12 (30) วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าห... รายละเอียด...>>
•ประชุม กลั่นกรองโครงการวิจัย พด. 1/62 (18) วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจ... รายละเอียด...>>
•วางแผนการใช้ที่ดิน ทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำดีเด่น 62 (19) วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวาง... รายละเอียด...>>
•ประชุม ฝ่ายอำนวยการ-ประสานงาน วันสถาปนา พด. 56 ปี 2/62 (33) วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการและป... รายละเอียด...>>
•ประชุม งานวันสถาปนา พด. ครบรอบ 56 ปี 3/62 (57) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ จัดกา... รายละเอียด...>>
•IPv6 Award 2018 (5) ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดการประกวดรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมใน... รายละเอียด...>>
•พด.ตรัง มอบบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติฯ (87) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอวังวิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการหน่วยบริการให้แนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่ กรมพัฒน... รายละเอียด...>>