สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 : 184 รายการ
•องคมนตรีและคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู นราธิวาส (4) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ... รายละเอียด...>>
•ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขต ประจวบคีรีขันธ์ (9) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีร... รายละเอียด...>>
•ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล (12) วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล โดยมี นายประภัตร โพธ... รายละเอียด...>>
•ประชุม ขับเคลื่อนแผนงานบูรณา กษ. การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด 2/62 (1) วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2562 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วย ดร.ชนิษฎา พันธุ์เมือง ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่... รายละเอียด...>>
•ร่วมให้กำลังใจ รมว.กษ. และ รมช.กษ. ในโอกาสอำลาการปฏิบัติงาน (19) วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมให้กำลังใจ นายกฤษฎา บุญราช รัฐม... รายละเอียด...>>
• กลุ่มวิชาการ สพข. 4 ร่วมประชุมวิชาการดินเค็ม อีสาน ครั้งที่ 7 (1) นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมนักวิชาการในสังกัด เข้าร่วมประชุม “การประชุมวิชาการ... รายละเอียด...>>
•สพข.3 ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดินเค็ม อีสาน ครั้งที่ 7 (2) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 โดย กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการ : นครชัยบุรินทร์โมเดล การจัดการดินเค็ม 3 ระดับความสูง อย่างครบวง... รายละเอียด...>>
•อธพ. ร่วมการประชุมวิชาการดินเค็ม อีสาน ครั้งที่ 7 (7) วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 และได้ให... รายละเอียด...>>
•กรมหมอดิน ลุยต่อ ฟื้นฟู พัฒนา แก้ปัญหาดินเค็ม เพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกร (1) วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานี /กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเ... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (4) วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อม นายจักรพันธ์ เภาสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มว... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (5) วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ... รายละเอียด...>>
•พด.บึงกาฬ ประชุมดินเค็มอิสาน เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน (3) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน และตัวแทนเกษตรกรพื้นที่ดินเค็ม บ.หนองห... รายละเอียด...>>
•การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (30) วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉี... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้างาน กษ. พื้นที่มุกดาหาร งบปี 62 รอบ 2 (1) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ ไกรยนุช นักวิชาการเกษตร... รายละเอียด...>>
•รับการตรวจราชการบ้านโนนสมบูรณ์ มุกดาหาร ของ ผตร.กษ. (3) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ... รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 (6) วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรี... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (1) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ... รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 1(62) (7) วันอังคาร ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินง... รายละเอียด...>>
•ประชุม UNCCD ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ 1(62) (6) วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่... รายละเอียด...>>
•ประชุมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (เกษตรวิชญา)(2/62) (16) วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดโครงการและกิจกรรม... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและจัดทำข้อมูลด้านการผลิต มุกดาหาร (1) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนการผลิต... รายละเอียด...>>
•กษ. ตรวจราชการ สพข. 11 ภูเก็ต (4) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา09.00น. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิ... รายละเอียด...>>
•ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ (13) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม และเจ้า... รายละเอียด...>>
•การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (27) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห... รายละเอียด...>>
•เร่งขับเคลื่อนศูนย์เครือข่าย CESRA “ศูนย์เซียนดิน" (37) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากตัวแทนภาคีเครือข่ายกว่า 120 คน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคเกษตรกร และภาคประชาช... รายละเอียด...>>
•เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ ต่อ คณะ กพร. (3) วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาท... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 (36) วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรเครือข่าย ศพด. พด.ตรัง (6) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเข... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมเขตพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง สพข. 12 (1) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรจังหวัดตรัง นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ครั้งที่ 2/2562 (1) วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ได้ให้เกียรติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึ... รายละเอียด...>>
•ประชุมติดตามงานของ สพข. 4 (9) วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมติดตามงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เพื่อติดตามความก้าว... รายละเอียด...>>
•ติดตามการดำเนินงาน สพข. 3 (15) วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเข... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS บ้านหนองบัวลี บุรีรัมย์ (1) พุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา? 15.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา... รายละเอียด...>>
•ติดตามงานเกษตรอินทรีย์ ศพด. อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา (10) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ดำเนินงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 62 (1) วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวรัตติยา โตจีน นักวิชาการเกษตรชำนา... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ประชุมเตรียมงานสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ลุ่ม-ที่ดอน-ที่สูง 63 (1) วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วยนายจตุรงค์ เพชรสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “เกษตรวิชญา” (ระดับพื้นที่) ครั้งที่ 6/2562 (1) วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานการ ขับเคล... รายละเอียด...>>
•ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านคลองกะทา จันทบุรี (2) วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่บ้านคลองกะทา ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั... รายละเอียด...>>
•ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับสมชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด (1) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับสมชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองช... รายละเอียด...>>
•ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษฺ์ดินและน้ำสุโขทัย (1) วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 โดย นายพิชัย ได้ลาภ หมอดินอาสาประจำตำบลหนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ถ่... รายละเอียด...>>
•ติดตามความก้าวหน้า Zoning by Agri-Map งบปี 61 บ้านคลองฉนวน สงขลา (1) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมด้วยแผนที่เก... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมงานวันปักกล้า ดำนา สานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (2) วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเ... รายละเอียด...>>
•ดำเนินการสาธิตการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืชบ้านหนองกาทอง เพชรบุรี (1) วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอบ้านลาด สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ดำเนินการสาธิตการไถกลบตอซัง งดเผา... รายละเอียด...>>
•ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินราชบุรี (1) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายประสิทธิ์ สงนุ้ย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ หมอดินอาสาประตำบลหนองกวาง และสำนักงานเกษตรอำเภ... รายละเอียด...>>
•สพข. 2 จัดฝึกอบรมเทคนิคการตรวจเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS (1) กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรอง... รายละเอียด...>>
•สพด.สตูล ร่วม Field Day 62 (1) วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สำนักงานพัฒนาที่ดินขตสิบสอง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field... รายละเอียด...>>
•ถ่ายทอดการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง บ้านคลองบางพลี สมุทรปราการ (4) วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เร... รายละเอียด...>>
•5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่หนองมะโมง ชัยนาท (3) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำ... รายละเอียด...>>
•ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่หนองบัว ชัยนาท (3) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการสถานีเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้... รายละเอียด...>>
•ติดตามงานพัฒนาที่ดินบ้านสันหีบ จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบนพื้นที่สูง (1) วันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เข้าประชุมชี้แจงเกษตรกร ที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที... รายละเอียด...>>
•ติดตามงาน Zoning by Agri - Map 61 บ้านวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย (2) วันพฤหัสที่ 11กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ติดตามงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map) ป... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (3) วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดย นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ และนายชัยยุทธ นักวิชาการเกษตร เป็... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ถ่ายทอด การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง (4) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดย นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจั... รายละเอียด...>>
•ร่วมกิจกรรมประชารัฐสุขใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี (6) วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 นายมงคล นิตยบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี มอบหมายให้นายสมเกียรติ ทองเกลี้ยง นักวิชาการเกษตร และ นางสาวอาทิตา เม... รายละเอียด...>>
•ฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ" (1) วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ" ให้แก่ครูและนักเรียนในโครงการเ... รายละเอียด...>>
•ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (1) วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสร... รายละเอียด...>>
•สานพลังประชารัฐ สนับสนุนปอเทือง บำรุงดินอ.เมือง เพชรบูรณ์ (2) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุน ... รายละเอียด...>>
•ศูนย์เขาชะงุ้ม ถ่ายทอดความรู้สู่ รร.คลองลำเจียก กรุงเทพฯ (1) วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ให้การต้อนรับ คณะคร... รายละเอียด...>>
•ศูนย์เขาชะงุ้ม ถ่ายทอดความรู้สู่ รร.วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี (1) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ให้การต้อนรับคณะครู... รายละเอียด...>>
•ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง พิษณุโลก ปลูกข้าวในนาขั้นบันได (1) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดย นางรุจิราภรณ์ ปันปวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หน่วยพัฒนาที่ดินอำ... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมเชิงปฏิบัิติการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร (1) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัิติการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ภายใต้แผนพัฒนาก... รายละเอียด...>>
•จัดทำผังแปลงและแผนการผลิตทฤษฎีใหม่ หนองแคน มุกดาหาร (1) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4 ได้ลงพื้นที่ดำเนินงาน “การจัดทำผั... รายละเอียด...>>
•ส่งเสริมเกษตรแก้วมังกรแปลงใหญ่โนนสมบูรณ์ มุกดาหาร ผลิตปัจจัยบำรุงดินใช้เองได้ (1) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ได้ดำเนินการ โครงกา... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินมุกดาหาร ส่งเสริมใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี 62 (1) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ได้ดำเนินการโครงการ... รายละเอียด...>>
•จัดนิทรรศการและสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พร้อมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเต่าเล่า อยุธยา (1) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวรัตติยา โตจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ (1) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพ... รายละเอียด...>>
•ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาที่ดินตรัง (1) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมกับหน่วยงานเกษตรอำเภอปะเหลียน การยางแห่งประเทศไทย สาขาปะเหลียน และสำนัก... รายละเอียด...>>
•การวิเคราะห์ดินที่เหมาะสมกับพืชและการผสมปุ๋ยใช้เอง พัฒนาที่ดินตรัง (1) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินตรัง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "การวิเ... รายละเอียด...>>
•สานพลังประชารัฐ สนับสนุนปอเทือง บำรุงดินหล่มสัก เพชรบูรณ์ (2) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุน ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาแหล่งน้ำฝายน้ำล้น บ้านสงเปลือย เพชรบูรณ์ (1) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ส่งมอบ ฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จ... รายละเอียด...>>
•ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ บ้านสงเปลือย จังหวัดเพชรบูรณ์ 62 (1) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล... รายละเอียด...>>
•ร่วมบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมจันทบุรี (4) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่จัดโด... รายละเอียด...>>
•ฝึกอบรมเยาชนไทยสืบสานปณิธานงานพ่อ "อยู่อย่างพอเพียง" รุ่น 2 (2) เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 (ภาคกลาง) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาชนไทยสืบสานปณิ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินนครนายก มอบ บัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติ (1) สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดย นางสาวมัณฑนา สุริยวงศ์พงศา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มอบบัตรดินดี โครงการ “บัตรดินดี” (ID Din Dee) ... รายละเอียด...>>
•โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (3) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาเยาวชน รร.วัดบางบัวทอง นนทบุรี อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (2) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมีนางสาวกุลณัฐ ศรีมูล น... รายละเอียด...>>
•ประชุม จัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กษ. กลุ่มอีสานตอนบน (2) เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระด... รายละเอียด...>>
•ดำเนินการสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านหม้อแกงทอง-แม่ต๋ำน้อย พะเยา (1) วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานที่พัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 โดย นายวิชาญ ดู่คำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิ... รายละเอียด...>>
•การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 (22) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 พร้อมด้... รายละเอียด...>>
•5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่เนินขาม ชัยนาท (4) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส... รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะทำงาน โครงการเกษตรวิชญา 2/62 (1) วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดโครงการและกิจก... รายละเอียด...>>
•จัดทำผังแปลงและแผนการผลิตตามโครงการทฤษฎีใหม่ หนองแคน มุกดาหาร (1) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดย ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4 ได้ลงพื้นที่ดำเนินงาน “การจัดทำผั... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินมุกดาหาร Zoning by Agri-Map งบปี 62 (1) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดย ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการดำเนิ... รายละเอียด...>>
•ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำ บ้านวอซา-บ้านมะกอ จ.ปัตตานี (2) วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยนายมงคล นิตยบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปัตตาน... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินลพบุรี ดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี (3) วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดย นายพงศธร ศรีนวน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ฝึกอบรมใ... รายละเอียด...>>
•ส่งเสริมเกษตรมะขามหวานแปลงใหญ่วังโป่ง เพชรบูรณ์ 62 (1) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ จัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มะขามหวาน) ปีงบประมาณ 2562 สนับสนุนปัจจัยการผลิตน... รายละเอียด...>>
•สำรวจพื้นที่ดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านคลองโพธิ์ นครนายก (1) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกับ กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ดำเนินการสำรวจพื้... รายละเอียด...>>
•"การบรูณาการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่ส่วนราชการ" ณ "ไร่ครึ่งพอเพียง" เขาดินพัฒนา สระบุรี (2) สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดย นายปรุฬห์ริศ มนปราณีต นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวสายวรุน แสนเมืองมูล นักวิชาการ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำบ้านราชสถิตย์ อ่างทอง (1) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่... รายละเอียด...>>
•พด.บึงกาฬ นำร่องวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตำบลบุ่งคล้า (1) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์วางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งค... รายละเอียด...>>
•5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่สรรพยา ชัยนาท (1) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำป... รายละเอียด...>>
•ร่วมจัดทำเวทีการมีส่วนร่วม วางแผนการใช้ที่ดินตำบลยางหัก ราชบุรี (1) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. นายอนุวัช โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมกับ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และกองนโยบายวางแผนการใช... รายละเอียด...>>
•สพด.สตูล ร่วม อบจ.พบประชาชน ปาล์มพัฒนา 8(62) (3) วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายวีระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล มอบหมายให้ นายอภิชัย ศรีชัย เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด... รายละเอียด...>>
•ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นาโยงเหนือ ตรัง (1) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นำโดย นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง พร้อมด้วยหน่วยพั... รายละเอียด...>>
• ตรวจเยี่ยมการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากสวนยางพารามาปลูกทุเรียนพื้นที่เกษตรกรเขาไพร ตรัง (1) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ริยาพันธุ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรั... รายละเอียด...>>
•ให้คำแนะนำการทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนนิรันดรวิทยา นราธิวาส (2) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการทำการเกษตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปีแนมูดอ นราธิวาส (3) วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ ... รายละเอียด...>>
•ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี เกษตรบางบัวทอง นนทบุรี (6) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นางสาวกุลณัฐ ศรี... รายละเอียด...>>
•ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สพข. 4 งบปี 562 (1) วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผ... รายละเอียด...>>
•Field Day ทุ่งคล้า ปัตตานี 62 (1) วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 นายมงคล นิตยบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี มอบหมายให้ นายฮิลมี หะยีสาและ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้... รายละเอียด...>>
•ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองบ้านโนนแคน อำนาจเจริญ (1) วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานี... รายละเอียด...>>
•สพข. 12 ประชุมการดำเนินงานโครงการวิจัยปี 61-64 (1) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการวิจัยปี 2561-2564 โดยม... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินนครปฐม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ “ทำบัตรดินดี” และให้ความรู้ด้านดิน (2) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวบุษบา รู้น้อม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ "ทำบัตรดินดี" และให้ความรู้ด้านการตรวจสุขภ... รายละเอียด...>>
•การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามงาน สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร (2) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติด... รายละเอียด...>>
•5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ หันคา ชัยนาท 62 (2) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดย หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 พร้อมด้วยหมอดินอาสาประจำจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมขับ... รายละเอียด...>>
•สาธิตการผลิตปัจจัยปรับปรุงบำรุงดินทางการเกษตร บ้านป่าโป่งนก-บ้านห้วยบ่อส้ม พะเยา (5) วันจันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 โดย นายสมคิด ศรีวิชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานโครงการภายใต้น... รายละเอียด...>>
•นาแปลงใหญ่บ้านชัยเจริญ พะเยา ไถกลบตอซังปรับปรุงดินแบบพึ่งตนเองได้ (3) วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 โดย นางสาวเรืองรอง มอยสุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พ... รายละเอียด...>>
•ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านหลักร้อย นครราชสีมา (2) วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย นางสาวอุดมลักษณ์ อินทรกำแหง วิศวกรโยธาชำนาญการ หัวหน... รายละเอียด...>>
•ประชุม ทำความเข้าใจ ID Din Dee ต.ช่องสาลิกา จ.ลพบุรี (1) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดพิธีเปิดงานโครงการจัดประชุม “บัตรดินดี” (ID Din Dee) เฉลิมพระเกีย... รายละเอียด...>>
•ติดตามงานพัฒนาที่ดินพื้นที่อำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช (3) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นติดตามงานที่อำเภอชะอวด กิจกรรมฟื้นฟูและป... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรผสมผสาน ต.คึกคัก จ.พังงา (1) วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร พรหมทอง ผอ.สพด.พังงา มอบหมายให้นางเกยูร คำคง อาคาสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน... รายละเอียด...>>
•พัฒนากระบวนการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ และเกษตรกรตัวอย่าง (1) วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ และเกษตรกรตัวอย... รายละเอียด...>>
•โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยสืบสานปณิธานงานพ่อ “อยู่อย่างพอเพียง” (2) เมื่อวันที่ 3-5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 น.ส.จารุวรรณ ศรีฟ้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระ... รายละเอียด...>>
•โครงการวางแผนการใช้ที่ดินตำบลบางมัญ สิงห์บุรี ไปสู่การปฏิบัติ (1) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายประชา ตามสมัคร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ร่วมกับ นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงาน... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมแปลง แม่สิน สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (3) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วยสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย เข้าเยี่ยมชมสวน สกายวอล์ค สวนส้มสมพง... รายละเอียด...>>
•ติดตามงานขุดลอกคลองบ้านหนองวงเกวียน สุโขทัย 62 (1) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วย นางสำราญ แสนศิลา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย และนายธ... รายละเอียด...>>
•ร่วมปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านปากสิน สุโขทัย (1) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกับชุมชนบ้านปากสิน ชุมชนบ้านดงพริกแจว และครู นักเรียนในพื้นที่ ร่วมปลู... รายละเอียด...>>
•5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ หนุนบ้านโคก ขอนแก่น ผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพใช้เอง (1) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน สืบสานเกษ... รายละเอียด...>>
•ส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน ป่าโคกหลวง ขอนแก่น ครั้งที่ 2 (1) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช) พื้... รายละเอียด...>>
•เกษตรกรบ้านโคกขี้เหล็ก ปราจีนบุรี เรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง ลดใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต (3) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ลงพื้นที่สาธิตและส่งเสริมการทำและผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 พร้อมสนับสนุนปั... รายละเอียด...>>
•ส่งเสริมเกษตรสระบุรีทำนาแปลงใหญ่ สนับสนุนปัจจัยปรับปรุงบำรุงดิน 2562 (2) วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี พร้อมด้วย นางสาวน้ำฝน อิสระ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้ความ... รายละเอียด...>>
•พด.ยะลา มอบบัตรดินดี เยอร์เวง รู้จัดการดินอย่างเหมาะสม (1) วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยะลา พร้อมด้วยนายสุวิย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโส อำเภอเบตง และหัวหน้าส่วนราชการใ... รายละเอียด...>>
•ศูนย์พิกุลทอง พัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและการจัดตั้งกลุ่ม ไหงปาดี นราธิวาส (2) วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตข้าวคุณภาพและการจัดตั้งกลุ่ม"... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินพัทลุง เขาย่า มอบบัตรดินดี เข้าใจดินรู้จัดการอย่างเหมาะสม (1) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 256... รายละเอียด...>>
•พัฒนาเยาวชนรักษ์ทรัพยากรดินขยายผลสู่ชุมชนบ้านไสกุน พัทลุง (2) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการถ่ายทอดองค... รายละเอียด...>>
•5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถ่ายทอดความรู้พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเมือง ตรัง (1) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมบูรณาการถ่ายทอดความรู้พร้อมสนับสนุนปัจจัยการ... รายละเอียด...>>
•เกษตรกรหน้าเขา กระบี่ ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต (3) วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 โดย นางอารีย์ สวนแก้ว นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ,น... รายละเอียด...>>
•พัฒนาเกษตรกรแก่งผักกูด ลพบุรี ถ่ายทอดการทำปุ๋ยหมักในตะกร้าและน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย (1) วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นายเกียรติศักดิ์ ลุงคะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าหล... รายละเอียด...>>
•พัฒนาหมอดินน้อยบ้านห้วยสลุง จังหวัดตาก (1) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดการฝึกอบรมหมอดินน้อย โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (ใหม่) ประจำปี 2562 ณ ศ... รายละเอียด...>>
•บ้านวังใหญ่ พัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 2562 (1) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินสุโขทัย ปลูกหญ้าแฝก ลดปัญหาวัชพืช รักษาความชุ่มชื้น เพิ่มอินทรียวัตถุ (1) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสำราญ แสนศิลา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ติดตามงานและให้กำลังใจ หมอดินอาสา นายพิชัย ได้ลาภ หมอดินอาสาประจำตำบลหน... รายละเอียด...>>
•ติดตามการก่อสร้างฝายน้ำล้น ศิลา เพชรบูรณ์ (2) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินมุกดาหาร ชะโนดน้อย จัดทำผังแปลงและแผนการผลิต 62 (1) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4 ได้ลงพื้นที่ดำเนินงาน “การจัดทำผังแปลงและแผนการผลิตตามโครงก... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินปราจีนบุรี รวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 สนับสนุนวิทยากรบรรยายในโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอ... รายละเอียด...>>
•รณรงค์กำจัดหนอนกระทู้ เกษตรเชียงแรง พะเยา (1) วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา โดย นายสมคิด ศรีวิชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการรณรงค์กำจัดหนอน... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินพะเยา บ้านแสงไทร พึ่งตนเองได้ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร (3) วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 โดย นางอลินี รัตนประทีป นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ดำเนินงานโครงก... รายละเอียด...>>
•Zoning by Agri-Map พด. สงขลา บ้านกระอาน (1) วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินตรัง ร่วมให้คำแนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่ มอบบัตรดินดี ทุ่งยาว (1) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฝ่าย เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินตรั... รายละเอียด...>>
•ส่งเสริมการเกษตรปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ ถ่ายทอดการพัฒนาที่ดินหนุนเกษตรสุราษฎร์ธานียั่งยืน (4) วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสุภา... รายละเอียด...>>
•ร่วมปลูกหญ้าแฝกสายพันธุ์สงขา 3 อนุรักษ์ดินแล้วน้ำบ้านห้วงปลาดุก จันทบุรี (5) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ร่วมกับเกษตรกร และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมปลูกหญ้าแฝกสายพันธุ์สงขา 3 ในพื... รายละเอียด...>>
•จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เขาเพิ่ม นครนายก (5) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.1 ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื... รายละเอียด...>>
•สพข. 12 เคลื่อนที่ให้คำแนะนำการจัดการดินบ้านหนองหว้า ตรัง (6) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดโครงการหน่วยบริการกรมพัฒนาที่ดินเคลื่อนที่ ให้คำแนะนำการจัดการดิน ณ ศาลาหมู่บ้านหนองหว้า ม. 4 ... รายละเอียด...>>
•ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข. 1 ครั้งที่ 4/2562 (1) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินตาก หนุนใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี งบปี 62 (1) วันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร (กลุ่มต่อยอด) ภายใต้โครงการพัฒนาต่อย... รายละเอียด...>>
•สพข. 11 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน (1) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา13.30น. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตาม... รายละเอียด...>>
•เกษตรทฤษฎีใหม่ 62 อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ (1) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการ... รายละเอียด...>>
•ประชุมวางแผนการใช้ที่ดินหนองไฮ อุดรธานี (1) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดงานประชุมชี้แจงโครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสู่การปฎ... รายละเอียด...>>
•เยาวชนหว้านใหญ่ มุกดาหาร คัดแยกจัดการขยะอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ (1) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดย ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ได้ร่วมเป็นวิทยากร ... รายละเอียด...>>
•ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (3) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักง... รายละเอียด...>>
•ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปราจีนบุรี (1) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ร่วมงาน รณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่า... รายละเอียด...>>
•รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านเนินหอม ปราจีนบุรี (1) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบฯ2562 เพื่อป้อง... รายละเอียด...>>
•5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านสร้าง ปราจีนบุรี สนับสนุนปัจจัยการผลิต (1) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เข้าร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ ถังหมัก กากน้ำตาล เศษ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาการเลี้ยงผึ้งชันโรงให้แก่เกษตรกร บ้านบาเลาะ ปัตตานี (2) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลี้ยงผึ้งชันโรงให้แก่เ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินชุมพร สนับสนุนปัจจัยการผลิตสารไล่แมลงศัตรูพืชใช้ในแปลงผักได้อย่างถูกต้อง (4) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้นางสาวสุหัสชา เส้งสุ้น เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน... รายละเอียด...>>
•แนะทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ท่าซัก นครศรีธรรมราช (4) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4 โดย นายชาตรี มีชัย ... รายละเอียด...>>
•แนะทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ท่าซัก นครศรีธรรมราช (3) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4 โดย นายชาตรี มีชัย ... รายละเอียด...>>
•ต่อยอดพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน "โครงการหมอดินน้อย " สุราษฎร์ธานี (3) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนา... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินสุโขทัย สำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (3) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและส... รายละเอียด...>>
•พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านหนองกงเกวียน สุโขทัย (3) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (ขุ... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ของ ศพก. สุโขทัย (3) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษ... รายละเอียด...>>
•มอบบัตรดินดี รู้จัดการดินโคกหาร กระบี่ (1) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต โดย นางอารีย์ สวนแก้ว นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ,นายสำ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินโคกหาร กระบี่ รวมพลัง สืบสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ (1) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 โดย นางอารีย์ สวนแก้ว นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ,นาย... รายละเอียด...>>
•ปรับปรุงพลิกฟื้นผืนดิน ทุ่งปอเทืองเมืองท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนา... รายละเอียด...>>
•ตรวจรับแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หนองย่างเสือ สระบุรี (3) นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี มอบหมายให้นางสาวสายวรุน แสนเมืองมูล นางสาวน้ำฝน อิสระ นักวิชาการชำนาญการ และนายประวัติ ศรีวิเชี... รายละเอียด...>>
•ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอำเภอเมือง เพชรบุรี (4) วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมือง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ดำเนินการให้ความรู้ เรื่อง การลดต้นทุนก... รายละเอียด...>>
•สำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังศรีสำโรง สุโขทัย (3) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและส... รายละเอียด...>>
•รณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก พัฒนาที่ดินลุ่มน้ำสุโขทัย (3) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ผลิตและปลูกหญ้าแฝก) ปีงบประมาณ ... รายละเอียด...>>
•ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านแม่กาหลวง พะเยา (6) วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 โดย นายวิชาญ ดู่คำ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ดำเนินงานโครงการรณรงค์... รายละเอียด...>>
•ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน (1/62) (6) วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 มอบหมายให้ นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี รักษาการในตำแ... รายละเอียด...>>
•อ. ม.เทคโนโลยีมหานคร และ จนท.อาวุโส บังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (36) วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส สาธารณรัฐประช... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินปัตตนานี ร่วมสำรวจขยายพื้นที่ทำการเกษตรปะเสยะวอ พรุแฆแฆ (1) วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นำโดย นายมงคล นิตยบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี ... รายละเอียด...>>
•เวทีคนตรัง FM 91.25 MHz เข้าใจดิน กับ สพด.ตรัง (1) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง ร่วมรายการวิทยุ "เวทีคนตรัง FM 91.25 MHz " ประชาสัมพันธ... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (หมอดินน้อย) โรงเรียนต่อยอด ปี 2562 (3) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย ... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเกษตร 4/62 (3) วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสำราญ แสนศิลา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเ... รายละเอียด...>>
•ชี้แจงการเข้าร่วมโครงการบัตรดินดี(ID Din Dee) จังหวัดพิจิตร (4) วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ดำเนินการอธิบายพร้อมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการบัตรดินดี(ID Din Dee) ให้... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินเลยอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน หนองกงเกวียน (3) เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.15 น. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเลย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน "หน... รายละเอียด...>>
•รณรงค์การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดบ้านห้วยทรายแก้ว พะเยา (4) วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นำโดย นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา พร้อมด้ว... รายละเอียด...>>
•สานพลังประชารัฐ สนับสนุนปลูกปอเทืองปรับปรุงดินเพชรบูรณ์ (3) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเท... รายละเอียด...>>
•การประชุมสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร (7/62) (7) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เป็นประธาน ในการประชุมสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหา... รายละเอียด...>>
•มอบบัตรดินดี แนะเกษตรกรกาฬสินธุ์ทำดินดีชีวีปลอดภัย (4) วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดย นายมหิทร ภูติโส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพั... รายละเอียด...>>
•พัฒนาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เหล่าต่างคำ หนองคาย (3) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำข... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย CESRA (3) วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 โดย นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วม... รายละเอียด...>>
•จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านหนองปลิง-บ้านโนนสะอาด บุรีรัมย์ (4) วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ เภาสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อกา... รายละเอียด...>>
•คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (12) เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการบัญช... รายละเอียด...>>