สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 : 24 รายการ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า
•พด. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (25) วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายพีรวัฒน์ กุญจร ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม จากนั้นร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าส......
รายละเอียด...>>
•ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14) วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 1......
รายละเอียด...>>
•รวมพลังปลูกไม้ยืนต้น-หญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (37) กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นและหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

           นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิ......
รายละเอียด...>>
•พด. WorkShop พัฒนาเครือข่าย และทำโครงการวิจัย ขับเคลื่อน CESRA (94) วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายระดับชาติและจัดทำโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 1......
รายละเอียด...>>
•ประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 65 (18) วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่ว......
รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษวันดินโลก ปี 65 (2/65) (43) วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษวันดินโลก ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย รองประธานคณะอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากห้องประช......
รายละเอียด...>>
1  2   3   4