สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 : 32 รายการ
•ส.ธ. เสด็จฯ โครงการพัฒนาที่ดิน ชัยพัฒนา บ้านเกริ่นกระถิน นครสวรรค์ (49) วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า... รายละเอียด...>>
•งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 (68) เวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์ ไป... รายละเอียด...>>
•จ.ภ. พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ พด.ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 63 (74) วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระรา... รายละเอียด...>>
•ส.ธ. พระราชทานขนมเค้ก ให้แก่ พด. ในโอกาสเถลิงศกปีใหม่ พ.ศ. 2563 (131) วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานขนมเค้ก ให้แก่ กรมพัฒนา... รายละเอียด...>>
•ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (51) วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.50 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษ... รายละเอียด...>>
•ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (73) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ... รายละเอียด...>>
•พด. ร่วม “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” (19) วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตร... รายละเอียด...>>
•รมช.กษ. เร่งแก้ปัญหาขาดน้ำ หนุนเกษตรยะลา เพิ่มมูลค่าและปลอดภัย (57) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนแปลงใหญ... รายละเอียด...>>
•รมช.กษ. ธรรมนัส เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ที่สมุย “หลาดใต้ไผ่เกาะสมุย” (46) วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด... รายละเอียด...>>
•รมช. ธรรมนัส แนะปรับวิถี แปรรูปมูลช้างสร้างมูลค่า ลดปัญหา เพิ่มรายได้ (42) วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี รับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขก... รายละเอียด...>>
•รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่สมุทรสาครแก้ปัญหาเกษตรกร (43) วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่วัดกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบเจ... รายละเอียด...>>
•“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ระยอง มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี (67) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดระยอง พร้อมมอบหน... รายละเอียด...>>
•ร่วมคณะ รมช.ธรรมนัส ลุยตรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำท่าจีน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง (52) วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเก... รายละเอียด...>>
•ติดตามช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยลูกเห็บพื้นที่เชียงใหม่ (40) วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตให... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2563 (80) วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2563 โดย นางส... รายละเอียด...>>
•พด. เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 63 จาก รมช.มนัญญา (78) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นายสถาพร ใจอารีย์ รองอ... รายละเอียด...>>
•กษ. แถลงแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ปี 2563 (112) วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการแถลงข่าว “ของขวัญวันปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษตรปี 2563” โ... รายละเอียด...>>
•พด. เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2563 จาก กษ. (134) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรและขอ... รายละเอียด...>>
•ร่วมพิธี กษ. ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 63 (141) เช้าวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และคณะผู้... รายละเอียด...>>
•ความรู้ พด. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS บ้านควนขี้แรด สงขลา เข้มแข็งนำความสำเร็จ (51) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านควนขี้แรด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังห... รายละเอียด...>>
•ภูมิปัญญาหมอดินสงขลา ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เทคนิคพัฒนาที่ดินเลิศ (63) วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เยี่ยมหมอดินอาสา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต... รายละเอียด...>>
•ยกระดับหมอดิน 4.0 เขต 12 ปี 63 พูนปัญญาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (44) วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปี 2563 ซึ่งจัดขึ้น 15-16 มกราคม 2563 ณ ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2563 (64) วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1... รายละเอียด...>>
•กรมพัฒนาที่ดิน จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 (201) วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้า... รายละเอียด...>>
•เชื่อมั่นเครือข่ายไทย PGS สุราษฎร์ธานี ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง (113) วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์สุราษฎร์ธานี ณ แปลงผลิตพื... รายละเอียด...>>
•ประชุมติดตามงานพื้นที่ สพข. 11 จ.สุราษฎร์ธานี (98) วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมติดตามงานพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศทางก... รายละเอียด...>>
•พด. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรม (12) วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกระบ... รายละเอียด...>>
•รร.ธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (34) วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้จากแ... รายละเอียด...>>
•คณะสถาปัตฯ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (53) วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 นายไพศาล ดุลยพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ... รายละเอียด...>>
•เทคโนฯ เกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (53) วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ... รายละเอียด...>>
•นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (33) วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระน... รายละเอียด...>>
•ติดตามการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน นครสวรรค์ (126) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน ตำบลเนินข... รายละเอียด...>>