สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 : 15 รายการ
•สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเกี่ยวข้าว แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร. (14) วันที่ 13 พฤษจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม... รายละเอียด...>>
•พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 (26) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าหัวอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมพัฒนาที่ดิน... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะทำงานจัดมหกรรมวันดินโลก ครั้งที่ 2/2561 (16) วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหก... รายละเอียด...>>
•ครบรอบ 63 ปี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 (13) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น.นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ น้อม... รายละเอียด...>>
•ประชุมการจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อบริหารจัดการภัยธรรมชาติในพื้นที่เกษตรกรรม" (26) กรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุมการจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อบริหารจัดการภัยธรรมชาติในพื้นที่เกษตรกรรม" ที่เสี่ยงภัยจาก น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม โดย... รายละเอียด...>>
•ประชุมหารือเตรียมการและตรวจพื้นที่จัดนิทรรศการมีชีวิต (17) วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายวิวัฒน... รายละเอียด...>>
•การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ : เครือข่าย นโยบาย กลยุทธ์ และสถาบัน (8) วันที่ 7 พฤศจิหายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่... รายละเอียด...>>
•กรมพัฒนาที่ดินจัดประชุมคณะกรรมการวันดินโลกครั้งที่ 5/2561 (10) วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. กรมพัฒนาที่ดินจัดประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดงานมหก... รายละเอียด...>>
•ให้สัมภาษณ์ถึงความสำคัญ ความเป็นมา และการจัดงานมหกรรม "วันดินโลก" (8) วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้สัมภาษณ์รายการ สดใสไปกับปุ๋ยรุ่งอรุณ ถึงความสำคัญแ... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมการพัฒนาการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเดินหน้าแผนการพัฒนาที่ดินตาก (9) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารราบที่ ... รายละเอียด...>>
•สานพลังประชารัฐ พัฒนาที่ดินหลังฤดูทำนา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (10) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เผย เกษตรกรเข้าใจเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน เห็นผลช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้จริง หลังลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประ... รายละเอียด...>>
•การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 (18) วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งท... รายละเอียด...>>
•พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน (24) เช้าวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน 61 เวลา 09.09 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ถือฤกษ์ดี ชวนผู้บริหารกรมฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำก... รายละเอียด...>>
•ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านไหล่น่าน จังหวัดน่าน (7) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วย นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผอ.กองแผนงาน ร่วมกับ สำนักงบป... รายละเอียด...>>
•ติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (10) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วย นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผอ.กองแผนงาน ร่วมกับ สำนักงบป... รายละเอียด...>>