สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 : 27 รายการ
•พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 (98) พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพ... รายละเอียด...>>
•พิธีถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๐ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (9) วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านว... รายละเอียด...>>
•งานวันอาหารโลกประจำปี 2560 (15) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.03 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จ ... รายละเอียด...>>
•ประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมเฉพาะกิจติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติการเกษตร (10) วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมเฉพาะกิจเพื่อต... รายละเอียด...>>
•ประชุมและแถลงผลงานโครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" (13) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมและการแถลงผลงานโครงการ "๕ ประสาน สืบ... รายละเอียด...>>
• พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ รัชกาลที่ 9 (15) วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธี... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงเเห่งชาติ ๒/๖๐ (19) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสมโสถติ์ ดําเนินงาม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจ... รายละเอียด...>>
•ประชุม การฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ 1/60 (15) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหว... รายละเอียด...>>
•การประชุมสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. (17) วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เพื่อสร้า... รายละเอียด...>>
•การประชุมผู้บริหารระดับสูง กษ. ๑/๖๑ (14) วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑... รายละเอียด...>>
•การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย (17) วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สม... รายละเอียด...>>
•ประชุมการจัดทำแนวทางในการสร้างหัวขบวนแปลงใหญ่เกษตร 4.0 (22) วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายปรเมศร์ ชะดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน และคณะเ... รายละเอียด...>>
•กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงพื้นที่รอบกรมพัฒนาที่ดิน (5) วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปร... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลกปี ๒๕๖๐ ๓/๖๐ (14) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลกปี ๒๕๖๐ ครั้งท... รายละเอียด...>>
•พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๐ (12) วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประ... รายละเอียด...>>
•เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สพข. ๗ พด. (19) วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สำนักงานพัฒนา... รายละเอียด...>>
•เปิดที่ทำการอาคา สพด.น่าน (15) วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดที่ทำการอาคารสถานีพัฒนาที่ดินน่าน โดยนายเอนก ด... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลกปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (22) วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลกปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ... รายละเอียด...>>
•เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (20) วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เกี... รายละเอียด...>>
• มอบแนวทางการพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ พร้อมติดตามการพัฒนาที่ดินอนุรักษ์ดินและน้ำพิษณุโลก (14) วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมมอบแนวทางการทำงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถา... รายละเอียด...>>
•มอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาที่ดินพิจิตรพร้อมตรวจเยี่ยมการพัฒนาที่ดินสุโขทัย (16) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมมอบแนวทางการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินพ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการโครงการ ACMECS ๒/๖๐ (19) วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ ACMECS ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีว... รายละเอียด...>>
•รายการ "เรื่องนี้มีอยู่ว่า" TNN24 เตรียมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดิน (22) ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ทางกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวจากรายการ "เรื่อ... รายละเอียด...>>
•สพด.ตาก สพข.9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (4) วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 โดย นางสำราญ แสนศิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและคณะ ได้ร่วมในพิธีบำเพ... รายละเอียด...>>
•สพข.9 ตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ร.9 (3) วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตากและคณะ ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันส... รายละเอียด...>>
•ตรวจติดตามงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ สุพรรณบุรี ก้าวตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง (16) วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เดินทางไปตรวจติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ก้... รายละเอียด...>>
•พด. แสดงความยินดีกับกรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 45 ปี (27) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาก... รายละเอียด...>>