สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 : 3 รายการ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
•กษ. ถวายเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 63 (50) วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนา......
รายละเอียด...>>
•พด. MOU บจธ. การใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (31) วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูลทางแ......
รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะทำงานโครงการปลูกไม้ยืนต้น (47) วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ......
รายละเอียด...>>
1